Tijdschrift voor Compliance

2017 nr. 2

Inleiding

Redactioneel. Fintech

Karen Fluks

Deze editie van het tijdschrift heeft als thema FinTech. Vanuit verschillende perspectieven en door verschillende paren ogen worden deze financiële ondernemingen en innovaties met nieuwsgierigheid bekeken en gevolgd. Dit themanummer draagt bij aan de kennis en vaardigheden benodigd om invulling te geven aan de ‘Compliance Officer 3.0’. Wat deze editie mede bijzonder maakt is de bijdrage van redactieleden en wel in de rol van auteur: Annemarije Schoonbeek en Frank Segers. Wij beginnen dit nummer met een interview. Aan het woord zijn Anke Klei... ...lees meer

Artikel

FinTech verandert zowel de markt áls de houding van toezichthouders AFM en DN...

drs. D. Mijnheer

FinTech en andere digitale innovaties hebben de financiële sector volop in beweging gezet. Het levert een uitdaging op voor toezichthouders: nieuwe toetreders moeten een kans krijgen, terwijl zij tegelijkertijd het vertrouwen in de financiële markten moeten bewaken. Anke Klein (DNB) en Reinier Pollmann (AFM) vertellen hoe zij opereren in dit spanningsveld. abonneren of dit artikel kopen.

De compliance officer en innovatie; technologie, risico’s en kansen

mr. F.T.G.J. Segers

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovatie biedt kansen en risico’s voor zowel gevestigde als nieuwe marktpartijen en voor de financiële sector als geheel. Volgens De Nederlandsche Bank (‘DNB’) geven de grote banken prioriteit aan FinTech. Ook verschijnen tal van publicaties over dit onderwerp. Daarnaast wordt in een aantal publicaties melding gemaakt van de term ‘Complianc... abonneren of dit artikel kopen.

Regels voor robotadvisering

mr. drs. C. Riekerk

Geautomatiseerde advisering is een vorm van financiële dienstverlening die onder het gevleugelde begrip FinTech geschaard kan worden en die een innovatief karakter heeft. Deze vorm van advisering doet zijn intrede in de financiele dienstverlening. Mocht geautomatiseerd advies een grote vlucht nemen, dan is dit een disruptieve dienst die de bestaande verdienmodellen van gevestigde financiële ondernemingen serieus kan aantasten. In dit artikel wordt de regulering van geautomatiseerd advies besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

mr. A.B. Schoonbeek, mr. W.M. Shreki en mr. dr. M.T. van der Wulp*

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad (FD) ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’.1 Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de ha... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (64)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Het dilemma Klantbelang versus privacy?

mr. F.T.G.J. Segers

In deze nieuwe rubriek wordt door een redacteur van het Tijdschrift voor Compliance een dilemma uit de compliancepraktijk van commentaar voorzien. Ook proberen we daarbij inzichten en handvatten te verschaffen voor de aanpak van het dilemma. Innovatie en privacy Innovatie biedt niet alleen kansen, maar kan ook leiden tot een nieuwe dimensie van bestaande risico’s of spanningsgebieden. Ook de toezichthouder geeft in het interview in dit nummer aan dat de manier van toezicht houden aan moet sluiten op de echte wereld die compl... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

mr. R.H.J. Van Houts & mr. D.E. Martens-Schutten

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van de herziene richtlijn betaaldiensten en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders.1 De onrust wordt grotendeels veroorzaakt door de verplichting onder de herziene richtlijn voor banken om betaalgegevens van klanten te delen met andere (nieuwe) betaaldienstverleners. Deze nieuwe betaaldienstverleners worden enigszins met argusogen bekeken; er wordt getwijfeld aan hun beweegredenen en de toereikendheid van het toezicht op deze betaaldienstverleners. Het ... abonneren of dit artikel kopen.

PSD2 als katalysator voor Open Banking

mr. J.A. Voerman

Eind 2015 is de herziene richtlijn betaaldiensten vastgesteld (Payment Services Directive 2 ofwel PSD2). Deze richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2018 in de nationale rechtstelsels van de EU-lidstaten zijn geïmplementeerd. Veelbesproken is de regulering van betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten en de aanbieders daarvan. Banken zijn verplicht deze aanbieders toegang tot betaalrekeningen te bieden. Contracten mogen daarvoor niet worden vereist. Naast deze verplichte toegang kijken banken ook naar de mogelijkheden om partijen toegang te bieden tot... abonneren of dit artikel kopen.

Crowdfunding en Compliance

mr. J.M. van Poelgeest

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard niet ontbreken. Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving van het lenen bij een bank met bijbehorende (papieren) acceptatietrajecten naar software/internetsystemen waar online, eenvoudig en bij een grote groep van personen geld kan worden opgehaald is in de financiële wereld een belangrijke innovatie. Uiteraard horen bij innovatie ook weer nieuwe risico’s en nieuwe regels. De regulering van crowdfunding activiteiten is dan ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... ‘De financiëledienstverlener online’

prof. em. mr. Antoni Brack

R.E. van Esch, De financiëledienstverlener online – De Wft, het BW en bewijs, serie Recht en Praktijk Financieel recht (FR 14), Wolters Kluwer, Deventer 2016 (231 p., inclusief literatuurlijst en registers, ISBN 978 90 13 13499 5, ook als e-book leverbaar) abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS