Tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 1

'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

J. Boogaard

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.'

Dat zegt Sven Kuipers, Coördinator Mandatory Disclosure bij de Belastingdienst, in een gesprek met het Tijdschrift voor Compliance. Er komt steeds meer informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten over fiscale zaken. Dit is vastgelegd in zogeheten Directive on Administrative Cooperation (DAC) richtlijnen. Als lid van het Mandatory Disclosure Team Grote Ondernemingen coördineert Kuipers de implementatie van de sinds 2021 geldende DAC 6-richtlijn, maar hij heeft ook veel ervaring met de overige DAC-richtlijnen.

 

Wat wil de Europese Unie met deze nieuwe regels bereiken?

 

'Het gaat als je het mij vraagt vooral om het creëren van meer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
J. Boogaard
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17633

Verder in 2023 nr.1

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (86)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te mak...

 Voorbij de formaliteit: randvoorwaarden voor goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen

Including translation in English (In pdf attachement) De groeiende erkenning van het belang van klokkenluidersregelingen en van de noodzaak om mel...

 Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van perso...

 A new era of AML/CFT supervision: the EU AML package

For many years, money laundering and terrorist financing have undoubtedly been causing headaches throughout the European Union (EU). These illicit activities pose a significant threat to the integr...

 Editorial

Voor u ligt de eerste editie van Compliance, Ethics & Sustainability (voorheen bekend als: Tijdschrift voor Compliance) in 2023. Het thema van deze editie is 'European enforcement and supervisi...

 'We currently receive roughly hundred fraud cases every month'

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has been very effective in tackling cross-border VAT frauds and other criminal offences that affect EU financial interests. 'We have currently more th...