Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 4

Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

Joris Blaauw De volledige inhoud van dit artikel inclusief eventuele afbeeldingen zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.
‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het milieu. Met name het acteertalent van Loes Luca en de uitbundige typetjes die zij speelde is bij menigeen blijven hangen. Waar het destijds ging om het vervangen van gloeilampen door spaarlampen en het isoleren van de eigen woning, zijn we de afgelopen decennia een aantal stadia van de duurzaamheidsladder opgeschoven. Gloeilampen zijn verboden, en zelf spaarlampen zijn passé; ledverlichting is de nieuwe norm. Waar het toen ging om milieu, gaat het nu over duurzaamheid en klimaat. De Tweede Kamer heeft onlangs de Klimaatwet aangenomen, binnen Europees verband zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop ondernemingen over duurzaamheid moeten rapporteren en de maatschappelijk opinie is verschoven. De consument stelt steeds zwaardere eisen aan het duurzaamheidsbeleid van de partijen waar zij producten en diensten afneemt, investeerders focussen nadrukkelijk op de duurzaamheid in hun investeringsportefeuille en werknemers kiezen liever voor een bedrijf dat een meer duurzaam profiel heeft. Al deze nieuwe eisen en verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid hebben een grote impact op de onderneming. Het is zaak dat de compliancefunctie binnen een onderneming zich bewust is van dit veranderende kader en haar rol waar nodig oppakt. Als compliancefunctie is het belangrijk om te doorgronden met welke reden de eigen onderneming duurzaamheid op de agenda heeft staan zodat de eigen rol daarop kan worden afgestemd. Wettelijke regels vergen immers een andere invulling dan louter ethische overwegingen en vraagstukken. In het algemeen zien we drie drijfveren waarom duurzaamheid op de agenda staat; omdat het moet, omdat men het wil of omdat het loont. De afweging kan een optelsom zijn van deze drie motivaties. Waarbij dient te worden opgemerkt dat de ‘het-moet-factor’ door druk vanuit de overheid in belang toeneemt. In deze editie reiken we de compliancefunctie de hand door meer inzicht te geven in het wettelijk kader en de rol die compliance kan (of zou moeten) spelen ten aanzien van duurzaamheid. De redactie wenst u veel leesplezier en hoopt dat deze editie over Duurzaamheid en Klimaat u nieuwe inzichten geeft en handvatten biedt.
Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Joris Blaauw
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15115

Verder in 2018 nr.4

 Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het ...

 Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamheidsbeleid? Interview met Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN bank

Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit – zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met on...

 Duurzaamheid in vogelvlucht. De betekenis van vroeger, vandaag en in de toekomst

Of het nou gaat over de keuze van een natie, een bedrijf of een individu, er zijn drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken: omdat het moet, omdat ik het wil of omdat het...

 Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid van...

 Gedragstoezicht en de duurzaamheidstransitie in de financiële sector

De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector groeit. Dit komt onder meer tot uiting in een toename van het aantal financiële producten met een

 Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken...

 Aangescherpte wetgeving. Ruim baan voor niet-financiële informatie in bestuursverslag

In de Nederlandse wetgeving zijn vanaf verslagjaar 2017 de voorschriften voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag aangescherpt. Dit is het gevolg van de EU Directive...

 De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende ...