Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 4

De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

T.W. van Rossum BSc en ing. J.B. Levels-Vermeer

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende hoeveelheid en diversiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving. De energietransitie is in Nederland in volle gang en ook de nieuwe regering draagt graag haar steentje bij. Aanvullend is recent de kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie verschenen met daarin de uitvoeringsagenda tot en met 2023. In dit artikel werpen wij een

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

blik op het veranderende speelveld van enerzijds bestuursrechtelijke en anderzijds private eisen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid. Aan de hand van voorbeelden uit diverse industriële sectoren nemen we een drietal ontwikkelingen nader onder de loep. Vervolgens beschrijven we een methode waarmee organisaties beter grip kunnen krijgen op deze ontwikkelingen. In de industrie ligt de borging van deze milieuthema’s, zoals energiebesparing en CO2-reductie traditioneel bij de QHSE-medewerker (afkorting voor de medewerker die verantwoordelijk is voor ‘Quality, Health, Safety and Environment’, in het Nederlands ook vaak ‘Kwaliteit, Arbo en Milieu’ genoemd). Deze medewerker is enerzijds verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde toestemmingen (milieuvergunningen) en anderzijds met de implementatie van de eisen uit deze vergunningen in de organisatie. Milieumanagementsystemen zijn een aanvulling op de bestuursrechtelijke eisen. Door de toenemende hoeveelheid en diversiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving zien we in de praktijk dat de QHSE-medewerker steeds meer ondersteuning nodig heeft; de opkomst van de compliance officer in de industrie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
T.W. van Rossum BSc en ing. J.B. Levels-Vermeer
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15122

Verder in 2018 nr.4

 Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het ...

 Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamheidsbeleid? Interview met Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN bank

Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit – zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met on...

 Duurzaamheid in vogelvlucht. De betekenis van vroeger, vandaag en in de toekomst

Of het nou gaat over de keuze van een natie, een bedrijf of een individu, er zijn drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken: omdat het moet, omdat ik het wil of omdat het...

 Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid van...

 Gedragstoezicht en de duurzaamheidstransitie in de financiële sector

De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector groeit. Dit komt onder meer tot uiting in een toename van het aantal financiële producten met een

 Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken...

 Aangescherpte wetgeving. Ruim baan voor niet-financiële informatie in bestuursverslag

In de Nederlandse wetgeving zijn vanaf verslagjaar 2017 de voorschriften voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag aangescherpt. Dit is het gevolg van de EU Directive...

 De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende ...