Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 4

Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

ir. R.L.M. Kooloos

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid vanaf 2019 zullen er meer wetten en regels komen om de gewenste doelstelling van de halvering van de CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. Intussen is in de maatschappij het duurzame vliegwiel al lang op gang gekomen. Nagenoeg elk bedrijf geeft vandaag de dag op enige wijze invulling aan duurzaamheid. Ook in het consumentengedrag is een verschuiving te zien. Het meest zichtbaar is misschien wel de nieuwe generatie, de millennials, die voor grote beslissingen in hun leven delen laten prevaleren boven eigen bezit en bij hun aankopen bewust zijn van de effecten voor mens en milieu. Nog los van de maatschappelijke- en milieuaspecten doet een bedrijf er dan ook goed aan zijn dienstverlening steeds meer te verduurzamen. Het is namelijk zeer aannemelijk dat de vraag vanuit de klant alleen nog maar groter gaat worden. Was maatschappelijk verantwoord ondernemen voorheen wellicht een kwestie van losse ideeën en initiatieven, vandaag de dag vraagt dit om duurzame doelen en een goed doordacht plan. Tenminste, als de organisatie impact wil realiseren. Hoe een bedrijf met een duidelijke focus en concrete ambities duurzame resultaten boekt, wordt duidelijk met dit kijkje in de keuken bij grootbank ABN AMRO.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
ir. R.L.M. Kooloos
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15118

Verder in 2018 nr.4

 Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het ...

 Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamheidsbeleid? Interview met Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN bank

Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit – zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met on...

 Duurzaamheid in vogelvlucht. De betekenis van vroeger, vandaag en in de toekomst

Of het nou gaat over de keuze van een natie, een bedrijf of een individu, er zijn drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken: omdat het moet, omdat ik het wil of omdat het...

 Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid van...

 Gedragstoezicht en de duurzaamheidstransitie in de financiële sector

De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector groeit. Dit komt onder meer tot uiting in een toename van het aantal financiële producten met een

 Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken...

 Aangescherpte wetgeving. Ruim baan voor niet-financiële informatie in bestuursverslag

In de Nederlandse wetgeving zijn vanaf verslagjaar 2017 de voorschriften voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag aangescherpt. Dit is het gevolg van de EU Directive...

 De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende ...