Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 4

Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

mr. W.E.C. Scheepens

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken van een code.’2 Daarin ging ik in op het schijnbaar toenemende belang van ‘duurzaam ondernemen’ op de agenda van grote ondernemingen en institutionele beleggers. Bij dat toenemende belang plaatste ik een kanttekening op basis van onderzoek dat ik heb uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in het boek ‘Duurzaamheid

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

in de Boardroom.’3 Mijn onderzoek laat zien dat veel raden van bestuur en raden van commissarissen worstelen met de vraag of en hoe zij verduurzaming vorm kunnen geven. Veel aandacht gaat naar de zogenaamde ratings game; zorgen voor een mooie score op ranglijstjes en benchmarks. Dit zegt, zo is mijn stelling, echter niet zoveel over een daadwerkelijke transitie naar een duurzame bedrijfsvoering en economie. Die transitie is wat mij betreft gericht op het voorzien in de huidige behoeften zonder de mogelijkheden te beperken voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien (een gangbare definitie van duurzaamheid, voortkomend uit het Brundtland rapport).4 De ratings game is niet meer dan een afvinkcultuur. En nou komt het, die noemde ik in mijn artikel een ‘compliancebenadering’. Ik gaf daarbij aan dat deze tekort schiet. Het is niet mijn bedoeling de compliancefunctie tekort te doen. Ondertussen is het wel zo dat in de duurzaamheidswereld wat ik eerder – wellicht ten onrechte – omschreef als een ‘compliancehouding’ als een minimumgrens van verduurzaming wordt gezien. Tijd voor een herijking?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.E.C. Scheepens
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15120

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

behaviour & conduct, waardecreatie, corporate identity

Verder in 2018 nr.4

 Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het ...

 Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamheidsbeleid? Interview met Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN bank

Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit – zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met on...

 Duurzaamheid in vogelvlucht. De betekenis van vroeger, vandaag en in de toekomst

Of het nou gaat over de keuze van een natie, een bedrijf of een individu, er zijn drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken: omdat het moet, omdat ik het wil of omdat het...

 Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid van...

 Gedragstoezicht en de duurzaamheidstransitie in de financiële sector

De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector groeit. Dit komt onder meer tot uiting in een toename van het aantal financiële producten met een

 Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken...

 Aangescherpte wetgeving. Ruim baan voor niet-financiële informatie in bestuursverslag

In de Nederlandse wetgeving zijn vanaf verslagjaar 2017 de voorschriften voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag aangescherpt. Dit is het gevolg van de EU Directive...

 De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende ...