Tijdschrift voor Compliance

2018 nr. 4

Inleiding

Redactioneel. Duurzaamheid & Klimaat

Joris Blaauw

‘Milieu, milieu ik kom uit een voortreffelijk milieu’. Begin jaren 90 werd Nederland via overheidscampagnes geïnformeerd over het effect dat ons handelen heeft op het milieu. Met name het acteertalent van Loes Luca en de uitbundige typetjes die zij speelde is bij menigeen blijven hangen. Waar het destijds ging om het vervangen van gloeilampen door spaarlampen en het isoleren van de eigen woning, zijn we de afgelopen decennia een aantal stadia van de duurzaamheidsladder opgeschoven. Gloeilampen zijn verboden, en zelf spaarlampen zijn pass&eac... ...lees meer

Artikel

Hoe geef je als financiële instelling handen en voeten aan een echt duurzaamh...

drs. D. Mijnheer

Het klimaatakkoord van Parijs wordt steeds meer een Nederlandse realiteit – zoals nu in de nieuwe Klimaatwet. Maar voor de komende jaren blijft de grote vraag: hoe gaan we met ons bedrijf, bank of financiële instelling minder CO2 uitstoten? Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN Bank begon met zijn team al jaren geleden een blauwdruk te ontwikkelen voor het meten van de CO2-voetafdruk van alles wat op de bankbalans staat. Daarmee zal de bank haar uitstoot de komende jaren drastisch kunnen verminderen. abonneren of dit artikel kopen.

Duurzaamheid in vogelvlucht. De betekenis van vroeger, vandaag en in de toekomst

F. Rietdijk MSc

Of het nou gaat over de keuze van een natie, een bedrijf of een individu, er zijn drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken: omdat het moet, omdat ik het wil of omdat het loont. De uiteindelijke keuze kan natuurlijk een optelsom zijn van deze drie motivaties. De balans tussen deze typen motivaties is de laatste decennia constant verschoven. De laatste paar jaar merk je dat de overheid weer meer is gaan inzetten op dwingende maatregelen. Dit heeft flinke implicaties voor burgers en bedrijven, die niet onderschat moeten worden. abonneren of dit artikel kopen.

Hoe draagt de financiële wereld bij aan een duurzame toekomst?

ir. R.L.M. Kooloos

Tot nu toe was de verduurzaming van de maatschappij een min of meer vrijblijvende aangelegenheid. Met de uitvoering van het Klimaatakkoord door de rijksoverheid vanaf 2019 zullen er meer wetten en regels komen om de gewenste doelstelling van de halvering van de CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. Intussen is in de maatschappij het duurzame vliegwiel al lang op gang gekomen. Nagenoeg elk bedrijf geeft vandaag de dag op enige wijze invulling aan duurzaamheid. Ook in het consumentengedrag is een verschuiving te zien. Het meest... abonneren of dit artikel kopen.

Gedragstoezicht en de duurzaamheidstransitie in de financiële sector

dr. R.J. Gruijters en J. Hogenbirk MSc

De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector groeit. Dit komt onder meer tot uiting in een toename van het aantal financiële producten met een duurzaam karakter en de adoptie van strategieën voor verantwoord beleggen. Maar deze aandacht is ook terug te zien in de wijze waarop risico’s beheerst worden (bijvoorbeeld via het doorrekenen van klimaatrisico’s) en in de opkomst van specifieke financieringsconstructies voor verduurzaming van vastgoed. Overheidsbeleid en de mogelijke introductie abonneren of dit artikel kopen.

Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken

mr. W.E.C. Scheepens

Laat ik beginnen met een bekentenis; ik heb me weinig flatteus uitgelaten over de compliancefunctie. Dat deed ik in het artikel ‘Duurzaam ondernemen is meer dan het afvinken van een code.’2 Daarin ging ik in op het schijnbaar toenemende belang van ‘duurzaam ondernemen’ op de agenda van grote ondernemingen en institutionele beleggers. Bij dat toenemende belang plaatste ik een kanttekening op basis van onderzoek dat ik heb uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom.’3 M... abonneren of dit artikel kopen.

Aangescherpte wetgeving. Ruim baan voor niet-financiële informatie in bestuur...

prof. dr. A.E.M. Kamp-Roelands RA MA en R. Linthorst EMA RA

In de Nederlandse wetgeving zijn vanaf verslagjaar 2017 de voorschriften voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag aangescherpt. Dit is het gevolg van de EU Directive 2014/95 ‘Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit’. Organisaties van openbaar belang (OOB’s: beursvennootschappen, banken en verzekeraars) met meer dan vijfhonderd werknemers moeten in het bestuursverlag een verklaring opnemen over niet-financiële informatie. Deze nieuwe wetgeving moet investeerders en abonneren of dit artikel kopen.

De opkomst van de compliance officer in de industriële omgeving

T.W. van Rossum BSc en ing. J.B. Levels-Vermeer

Ondernemingen actief in industriële sectoren, zoals de zand- en grindwinning, het MKB-metaal en de keramische industrie hebben te maken met een steeds verder uitdijende hoeveelheid en diversiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving. De energietransitie is in Nederland in volle gang en ook de nieuwe regering draagt graag haar steentje bij. Aanvullend is recent de kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie verschenen met daarin de uitvoeringsagenda tot en met 2023. In dit artikel werpen wij een blik op het ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS