Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 6

Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).2 Nog steeds, zeven en een half jaar later, wordt dit artikel frequent gedownload. Op het punt van de beschrijving van de wet- en regelgeving is het artikel echter niet meer actueel. Een belangrijk verschil met de situatie in 2011 is dat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) inmiddels – voor verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2016 – retrospectieve in plaats van prospectieve verwerking van materiële fouten voorschrijft.3

Mede vanwege het belang van het onderwerp heeft de redactie besloten aan het onderwerp ‘Fouten in de jaarrekening’ opnieuw, maar nu uitgebreider, aandacht te besteden. Dat gebeurt in de vorm van dit themanummer. Het oorspronkelijke artikel uit juni 2011 heeft hierbij als basis gediend en is geactualiseerd en op onderdelen gewijzigd. Het vraagstuk van de rol van de AFM en de control...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is een fout in de jaarrekening?

2.1. Soorten fouten

2.2. Foutherstel en schattingswijziging

2.3. Foutherstel en stelselwijziging

3. Materiële en fundamentele fouten

3.1. Materiële fouten

3.2. Fundamentele fouten

4. Verwerking van foutherstel in de jaarrekening

4.1. Herstel in welke jaarrekening?

4.2. Uitvoering van foutherstel in de jaarrekening

4.3. Aanpassing van vergelijkende cijfers

4.4. Toelichting op foutherstel

4.5. Herstel van niet-materiële fouten

5. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15275

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...