Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2018 nr. 6

Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

mr. J.E. Brink-van der Meer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening2 een fout3 maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa accountant (hierna: accountant) wordt geacht deze fout altijd te ontdekken bij zijn controle van de jaarrekening.4 In het hiernavolgende zal ik allereerst in paragraaf 2 de vraag beantwoorden of de accountant inderdaad alle fouten moet ontdekken bij de controle van de jaarrekening.

Daarna zal ik in paragraaf 3 kort stilstaan bij de wettelijke regeling omtrent door de rechtspersoon gemaakte fundamentele fouten in de jaarrekening, die worden ontdekt nadat de jaarrekening is vastgesteld. In paragraaf 4 werk ik de procedure van foutherstel uit, waarbij ik de rol van de accountant bij foutherstel door het bestuur zal belichten en de gevolgen voor de reeds vastgestelde jaarrekening. Fouten in relatie tot de afgegeven controleverklaring zijn het onderwerp van paragraaf 5, waarb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Reikwijdte van de controle

3. Door de rechtspersoon gemaakte fouten in de jaarrekening

4. Foutherstel indien sprake is van een fundamentele fout[32]

4.1. Wettelijke regeling inzake foutherstel

4.2. Rol accountant bij foutherstel door bestuur

4.3. Foutherstel en gevolgen jaarrekening

5. Fouten in relatie tot de afgegeven controleverklaring

5.1. Door de rechtspersoon gemaakte fundamentele fouten in de zin van art. 2:362 lid 2 BW en de gevolgen voor de controleverklaring

5.2. Door een accountant gemaakte fouten bij de controle

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.E. Brink-van der Meer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15276

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...