Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 6

Fouten in de jaarrekening in de praktijk

dr. B. Kamp RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Praktijkonderzoek

Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Hoe vaak komt foutherstel voor, en wat is de aard van deze herstelde fouten? Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het toezicht van de AFM op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en jaarrekeningprocedures in de praktijk tot foutherstel leidt.

Het doel van het onderzoek is om enige aspecten rond foutherstel in de Nederlandse praktijk in kaart te brengen. Daartoe zijn jaarrekeningen verzameld uit de database van Company.info. Deze commerciële database bevat onder andere jaarrekeningen van meer dan honderdduizend Nederlandse rechtspersonen. Met een zoekfunctie zijn deze jaarrekeningen onder andere op vrije tekst en naar onderscheidenlijk boekjaar te doorzoeken en te selecteren.

1.1. Frequentie van foutherstel

Met de zoekfunctie ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Praktijkonderzoek

1.1. Frequentie van foutherstel

1.2. De aard van de fouten

1.3. De ‘richting’ van de fout

2. De AFM en Wtfv

3. De Ondernemingskamer

4. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Kamp RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15278

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...