Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2018 nr. 6

Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.2 Ik beperk me daarbij – naar analogie van foutherstel bij de jaarrekening – tot situaties waarbij het bestuursverslag ‘in ernstige mate tekort schiet in het geven van het getrouwe beeld dat het bestuursverslag moet geven’ (art. 2:391 lid 1 BW). Ik licht toe waarom dit onderwerp naar mijn mening vaktechnisch gezien zo mogelijk nog interessanter is dan het parallelle vraagstuk bij fouten in de jaarrekening:

 1. herstel van fouten waarbij de jaarrekening in ernstige mate tekort schiet wordt expliciet geregeld in art. 2:362 lid 6 BW.3 Voor fouten waardoor het bestuursverslag in ernstige mate tekort schiet bevatten Titel 9 van Boek 2 BW en het Besluit inhoud bestuursverslag geen voorschriften;
 2. de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Verantwoordelijkheid bestuur

  2.1. Algemeen

  2.2. Bestuursverslag gedeponeerd bij het handelsregister

  2.3. Bestuursverslag niet gedeponeerd bij het Handelsregistser

  3. Verantwoordelijkheid accountant

  3.1. Algemeen

  3.2. Bestuur corrigeert bestuursverslag

  3.3. Bestuur weigert bestuursverslag te corrigeren

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15279

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...