Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 6

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

prof. mr. J.B. Huizink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke fouten niet ontbreken. In dat verband beperk ik mij tot Nederlandse vennootschappen en bestuurders- respectievelijk commissarissenaansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Ofschoon deze special van TvJ over fouten in de jaarrekening gaat merk ik op dat het begrip fout nog niet zo eenvoudig is. Dat zien we terug in andere bijdragen in dit themanummer. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen materiële fouten en niet-materiële fouten. Begrippen die, als ik het goed zie, geplaatst moeten worden tegen de achtergrond van de vraag of de jaarrekening het door de regelgeving – Titel 9 van Boek 2 BW respectievelijk de EU-IFRS verordening (en art. 2:362 lid 8 BW) – vereiste inzicht verschaft. Maar, ik kom daar nog op terug, een jaarrekening die niet het volgens de regelgeving ver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Balansaansprakelijkheid

2.1. Algemeen

2.2. Derden

2.3. Aandeelhouders

2.4. Certificaathouders

2.5. Gepubliceerde jaarrekening?

2.6. Bekendmaking door de vennootschap

2.7. Opgestelde jaarrekening

3. Onrechtmatige daad

4. Wanneer is een jaarrekening misleidend?

5. Wanneer is iemand door de jaarrekening misleid?

6. Is er een causaal verband tussen de schade en de misleidende jaarrekening?

7. Al dan niet hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en eventuele disculpatie

8. Foutherstel ex art. 2:362 lid 6 BW

9. Relatie tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de derde anti-misbruikwet (WBF)

10. Accountantsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid

11. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. J.B. Huizink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15277

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...