Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 6

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2018-7: 'Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening' – ABS

De RJ heeft op 4 oktober 2018 RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening’ gepubliceerd. Deze RJ-Uiting heeft niet de status van een (ontwerp-)Richtlijn. Het betreft een algemene beschouwing over hoe een cryptocurrency als een actief binnen Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen kan worden geclassificeerd en gewaardeerd. De RJ-Uiting ziet verder uitsluitend op de situatie dat een rechtspersoon een cryptocurrency houdt en heeft verkregen door ruil of koop. De RJ is van oordeel dat cryptocurrencies niet voldoen aan de definitie van liquide middelen of een financieel actief. Ze kunnen daarom niet als zodanig worden verwerkt in de jaarrekening. De mogelijke verwerkingswijze is volgens de RJ afhankelijk van de doelstelling van het houden van cryptocurrencies. Cryptocurr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2018-7: 'Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening' – ABS

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019 – ABS

Uitspraak Gerechtshof te Amsterdam d.d. 2 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3522 – ABS

Kamerbrief aankondiging ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ d.d. 21 november 2018 – ABS

Specifieke leidraad naleving Wwft voor onder meer accountants en belastingadviseurs d.d. 24 oktober 2018 – ABS

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid[10] – ABS

Internationale ontwikkelingen

IASB – amendement IAS 1 en 8 inzake materialiteit

IASB – amendement IFRS 3 inzake definitie van een ‘business’

IASB – Uitstel implementatie IFRS 17

ESMA – toezichtsprioriteiten bij jaarrekeningen 2018

Europese Commissie – Uitkomsten ‘fitness check on public reporting by companies’

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15280

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...