Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 6

Annotatie - Geen absolute plicht tot concentratie van tuchtklachten - Noot bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 4 april 2018 (16/1293)

mr. A.C. van Campen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De drempel voor het indienen van een tuchtklacht tegen een accountant ligt laag. In art. 22 Wet tuchtrechtspraak accountants is bepaald dat eenieder een tuchtklacht kan indienen bij de Accountantskamer te Zwolle. Deze klacht wordt inhoudelijk in behandeling genomen tenzij de klacht is verjaard of het beperkte griffierecht niet is voldaan.2 Los van deze voorwaarden blijken er maar weinig barrières te zijn die in de weg staan van een inhoudelijke beoordeling van de tuchtklacht.

Lange tijd leek sprake van een noodzaak voor klagers om in geval van meerdere tuchtklachten ter zake hetzelfde feitencomplex ervoor te zorgen dat deze gelijktijdig werden ingediend bij de Accountantskamer. Wanneer in een later stadium alsnog nieuwe tuchtklachten hierover werden ingediend tegen dezelfde accountant, leverde dit bij de Accountantskamer steevast niet-ontvankelijkheid op van de klager in deze nieuwe tuchtklachten over hetzelfde feitencomplex. In de uitspraa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Oordeel Accountantskamer

4. Oordeel College van Beroep voor het bedrijfsleven

5. Commentaar

6. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A.C. van Campen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15281

Verder in 2018 nr.6

 Fouten in de jaarrekening

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenm...

 Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar l...

 Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa ac...

 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrekening

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke ...

 Fouten in de jaarrekening in de praktijk

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Ho...

 Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beper...