Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 3/4

Annotatie - Rechtbank Limburg 71399746146februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1142

mr. P.L. Visser1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de onderhavige zaak gaat het onder meer om de vraag wie eigenaar is van eeuwenoude door mergelwinning ontstane gangen die onder meerdere percelen zijn gelegen. De rechtbank geeft een overzichtelijk college over de vraag of verticale dan wel horizontale natrekking prevaleert, wat als een bestanddeel van een bouwwerk dient te gelden en of er sprake was van wederzijdse dwaling bij het sluiten van een huurovereenkomst.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De feiten

2. De vorderingen over en weer

3. Oordeel Rechtbank

3.1. De eigendom van de gangen gelegen onder perceel 2

3.2. Vestiging opstalrecht

3.3. Het recht van erfpacht of ander gebruiksrecht ten aanzien van het gangenstelsel

3.4. De huurovereenkomst en het beroep op dwaling

4. Noot

4.1. Locatie hoofdingang van belang voor horizontale natrekking?

4.2. Functie opstalrecht

4.3. Beroep op dwaling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P.L. Visser1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2018:1142
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15330

Verder in 2018 nr.3/4

 Voorwoord

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingeze...

 Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar ...

 Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt ver...

 Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief voor splitsing in appartementsrechten

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. ...

 De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goederenrecht

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en i...