Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 2

Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke handelspraktijken?

mr. P.G. van der Putt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de verkoop van producten en diensten van ondernemers. Die afhankelijkheid werkt onbillijke handelspraktijken in de hand. Ondernemers kunnen vaak geen kant op. Zo moet een hotel dat gebruik maakt van een boekingsite doorgaans toezeggen buiten die site geen lagere prijzen te hanteren. Als een hotel niet zonder de boekingssite kan, moet het de voorwaarden dan slikken? Dat geldt ook voor de afdrachtverplichting aan appstores. ITunes eist bijvoorbeeld dat 30% van de verkooprijs van een app wordt afgedragen aan Apple.2 Als je dat niet wil betalen, dan kun je geen gebruik maken van de appstore. Ook de ontwikkelaar wiens succesvolle app wordt verstoten door een appstore heeft een probleem. Hoe kan hij zijn app nog aan de man brengen?3 Een ondernemer die zijn producten via bol.com verkoopt, maa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Verplichtingen voor aanbieders van online platforms

1.1. Algemene voorwaarden

1.2. Opschorten en beëindigen van diensten

1.3. Ranking

1.4. Gedifferentieerde behandeling

1.5. Toegang tot gegevens

1.6. Most favoured customer

1.7. Interne klachtafhandelingssystemen en bemiddeling

2. Verplichtingen voor aanbieders van zoekmachines

3. Achterliggende doeleinden

4. Enkele kritische beschouwingen

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.G. van der Putt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15519

Verder in 2019 nr.2

 Digital Single Market: ‘necessary cure’ of onneembare muur?

De ‘Digitaal Eengemaakte Markt’-strategie van de Europese Commissie (‘EC’) moet, zo zegt de EC zelf, meer mogelijkheden bieden om ‘ongehinderd over de binnengrenzen he...

 Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke handelspraktijken?

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de ...

 Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekregen?

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initia...

 Filteren moet transparant - Opinie

Op grond van de DSM-richtlijn[2] moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,[3] wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge se...

 EU Net Neutrality: Harmonised Enforcement and Judicial Review

1. IntroductionDuring last fall and winter, three courts in three different countries – Sweden, Germany and The Netherlands – have had their say on cases involving net neutrality. Those cases are a...