Tijdschrift voor Internetrecht

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. Kamphorst
mr. K. Konings

Inleiding

Digital Single Market: ‘necessary cure’ of onneembare muur?

mr. M. Weij1

De ‘Digitaal Eengemaakte Markt’-strategie van de Europese Commissie (‘EC’) moet, zo zegt de EC zelf, meer mogelijkheden bieden om ‘ongehinderd over de binnengrenzen heen’ zaken te doen met ‘de nodige garanties ten aanzien van wettelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid’.[2] Een ‘voltooide digitale eengemaakte markt’ kan volgens de EC Europa helpen haar ‘toonaangevende positie in de digitale economie’ ...lees meer

Artikel

Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke...

mr. P.G. van der Putt1

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de verkoop van producten en diensten van ondernemers. Die afhankelijkheid werkt onbillijke handelspraktijken in de hand. Ondernemers kunnen vaak geen kant op. Zo moet een hotel dat gebruik maakt van een boekingsite doorgaans toezeggen buiten die site geen lagere prijzen te hanteren. Als een hotel niet zonder de boekingssite kan, moet het de voorwaarden dan slikken? Dat geldt ook voor de afdrachtve... abonneren of dit artikel kopen.

Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekr...

mr. I.S. Feenstra1

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initiatieven zijn in dit kader door de Commissie gelanceerd, deels al van kracht, deels nog in het wetgevingstraject. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal van die initiatieven en specifiek bekeken of bedrijven, als handelaar of aanbieder, hiermee ook echt betere toegang hebben tot de digitale interne markt. Daarbij wordt ook gekeken naar de aanpassingen die bedrijven moeten doen om te voldoen... abonneren of dit artikel kopen.

Filteren moet transparant - Opinie

prof. mr. D.J.G. Visser1

Op grond van de DSM-richtlijn[2] moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,[3] wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding, alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde werken en andere materialen waarvoor de rechthebbenden hun de nodige toepasselijke informatie hebben verstrekt, niet beschikbaar zijn’.Oftewel: zij moeten gaan filteren. Dat blijkt uit art. 17 (voorheen 13) van deze richtlijn.Tien jaar geleden, in 2009, schr... abonneren of dit artikel kopen.

EU Net Neutrality: Harmonised Enforcement and Judicial Review

M.T.M.H. Peeters, LL.M.1

1. IntroductionDuring last fall and winter, three courts in three different countries – Sweden, Germany and The Netherlands – have had their say on cases involving net neutrality. Those cases are amongst the first to test the specific EU net neutrality rules that entered into force late November 2015 and became applicable from 30 April 2016, which safeguard a free and open Internet. I have specifically chosen these cases, because they have an interesting common denominator that can prove to be significant in the assessment of the effectiveness and the level of harmonised applica... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

NationaalImplementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II) Op 8 februari 2019 is het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten gepubliceerd. Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PSD II). PSD II omvat ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Nieuwe Europese richtlijn voor bescherming (online) consumentenrechtenDe Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gepubliceerd om consumenten nader te beschermen. Het voorstel introduceert zware boetes voor overtreding van consumentenwetgeving. Ook wordt nieuwe regelgeving geïntroduceerd voor de online omgeving. Het voorstel voorziet in aanvullende informatieplichten voor online marktplaatsen. Onder meer moet informatie worden verstrekt over ranking van zoekopdrachten en over met wie de consument een contract sluit: de marktplaats zelf o... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij32. Rechtbank Overijssel 28 november 2018 (kinkytijd), ECLI:NL:RBOVE:2018:4752Doorgeven NAW-gegevens, positie tussenpersoon, IP-adres, nepprofiel, Facebook, onrechtmatige daadArrest Lycos/Plessers, eigenaar/beheerder website handelt onrechtmatig jegens eiseres door te weigeren aan haar de bekende NAW-gegevens en/of het ip-adres van degene die het nepprofiel heeft aangemaakt bekend te maken en door het niet tijdig verwijderen (na verzoek hiertoe) van het nepprofiel.33. Rech... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS