Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 2

Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekregen?

mr. I.S. Feenstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initiatieven zijn in dit kader door de Commissie gelanceerd, deels al van kracht, deels nog in het wetgevingstraject. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal van die initiatieven en specifiek bekeken of bedrijven, als handelaar of aanbieder, hiermee ook echt betere toegang hebben tot de digitale interne markt. Daarbij wordt ook gekeken naar de aanpassingen die bedrijven moeten doen om te voldoen aan de nieuwe regels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding: de Digital Single Market strategie

2. Voorstel richtlijnen voor op afstand verkopen van goederen en levering digitale inhoud

2.1. Doel: uniforme regels voor overeenkomsten met consumenten

2.2. Kern van de Richtlijn online verkoop en andere verkoop op afstand goederen

2.3. Kern van de Richtlijn digitale inhoud

2.4. Stand van zaken voorgestelde richtlijnen

2.5. Wijzigingen ten opzichte van voorgestelde richtlijnen

3. Overige initiatieven onder de Digital Single Market strategie

3.1. Geoblocking

3.2. Portabiliteit online content

4. Effect van de DSM-strategie en vooruitblik naar andere ontwikkelingen

4.1. Verbeterde toegang tot Digital Single Market?

4.2. Handhaving consumentenbescherming

4.3. Toekomstige ontwikkelingen: New Deal for Consumers

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.S. Feenstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15520

Verder in 2019 nr.2

 Digital Single Market: ‘necessary cure’ of onneembare muur?

De ‘Digitaal Eengemaakte Markt’-strategie van de Europese Commissie (‘EC’) moet, zo zegt de EC zelf, meer mogelijkheden bieden om ‘ongehinderd over de binnengrenzen he...

 Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke handelspraktijken?

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de ...

 Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekregen?

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initia...

 Filteren moet transparant - Opinie

Op grond van de DSM-richtlijn[2] moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,[3] wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge se...

 EU Net Neutrality: Harmonised Enforcement and Judicial Review

1. IntroductionDuring last fall and winter, three courts in three different countries – Sweden, Germany and The Netherlands – have had their say on cases involving net neutrality. Those cases are a...