Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 2

Filteren moet transparant - Opinie

prof. mr. D.J.G. Visser1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op grond van de DSM-richtlijn2 moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,3 wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding, alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde werken en andere materialen waarvoor de rechthebbenden hun de nodige toepasselijke informatie hebben verstrekt, niet beschikbaar zijn’.

Oftewel: zij moeten gaan filteren. Dat blijkt uit art. 17 (voorheen 13) van deze richtlijn.

Tien jaar geleden, in 2009, schreef Egbert Dommering in dit blad een bijdrage onder de titel ‘Filteren is gewoon censuur en daarmee basta’.4 In 2012 besliste het HvJ EU dat een algemeen en in de tijd onbeperkt ‘auteursrechtelijk’ filtersysteem voor een hosting provider in strijd was met de toepasselijke grondrechten.

Inmiddels is er het een en ander veranderd. Inmiddels moeten access providers overal in Europa de website...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. D.J.G. Visser1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15521

Verder in 2019 nr.2

 Digital Single Market: ‘necessary cure’ of onneembare muur?

De ‘Digitaal Eengemaakte Markt’-strategie van de Europese Commissie (‘EC’) moet, zo zegt de EC zelf, meer mogelijkheden bieden om ‘ongehinderd over de binnengrenzen he...

 Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke handelspraktijken?

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de ...

 Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekregen?

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initia...

 Filteren moet transparant - Opinie

Op grond van de DSM-richtlijn[2] moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,[3] wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge se...

 EU Net Neutrality: Harmonised Enforcement and Judicial Review

1. IntroductionDuring last fall and winter, three courts in three different countries – Sweden, Germany and The Netherlands – have had their say on cases involving net neutrality. Those cases are a...