Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 2

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Op 8 februari 2019 is het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten gepubliceerd. Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PSD II). PSD II omvat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van haar voorganger, Richtlijn 2007/64/EG (PSD I). De reikwijdte van de Richtlijn is vergroot, de lijst met betaaldiensten waar de Richtlijn betrekking op heeft is uitgebreid, er zijn nieuwe vergunningseisen bijgekomen en bestaande bepalingen zijn in meer detail uitgewerkt. De Implementatiewet herziene Richtlijn betaaldiensten is deels in werking getreden ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationaal

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD II)

Voorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Wetsvoorstel tot intrekking wetsvoorstel KEI en verruiming mogelijkheden van de mondelinge behandeling

Voorstel tot wijziging Wet kansspelen op afstand

EU

Voorstel voor de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15524

Verder in 2019 nr.2

 Digital Single Market: ‘necessary cure’ of onneembare muur?

De ‘Digitaal Eengemaakte Markt’-strategie van de Europese Commissie (‘EC’) moet, zo zegt de EC zelf, meer mogelijkheden bieden om ‘ongehinderd over de binnengrenzen he...

 Conceptverordening online platforms en zoekmachines: een einde aan onbillijke handelspraktijken?

Ondernemers die online handel drijven zijn vaak afhankelijk van enkele toonaangevende online platforms en zoekmachines. Partijen zoals Google, Facebook en bol.com spelen een belangrijke rol bij de ...

 Digital Single Market: hebben bedrijven een betere toegang tot die markt gekregen?

Met de Digital Single Market strategie heeft de Europese Commissie onder meer beoogd om consumenten en bedrijven betere toegang te geven tot de Europese ‘digitale eengemaakte markt’. Veel initia...

 Filteren moet transparant - Opinie

Op grond van de DSM-richtlijn[2] moeten Google en Facebook vanaf mei 2021,[3] wanneer zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden, kunnen aantonen dat zij ‘overeenkomstig strenge se...

 EU Net Neutrality: Harmonised Enforcement and Judicial Review

1. IntroductionDuring last fall and winter, three courts in three different countries – Sweden, Germany and The Netherlands – have had their say on cases involving net neutrality. Those cases are a...