Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 3/4

Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

mr. ir. A.P. Engelfriet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze hetzelfde: het recht voor zover dat betrekking heeft op internet. En voor de iets ruimdenkendere mensen heet het dan ICT-recht, het recht rond de informatie- en communicatietechnologie in brede zin. Maar als je er wat dieper over nadenkt, dan kun je je afvragen of dit wel een echt vakgebied moet zijn. Want is 'internet' of 'ICT' wel een specifiek juridisch gebied? Waarom bestaat dat eigenlijk, internetrecht? En verdient dat het wel om een eigen rechtsgebied te zijn? In deze bijdrage doe ik een poging om een welomlijnde definitie te geven van het begrip.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Is feitelijke complexiteit genoeg voor een rechtsgebied?

2. Het maatschappelijk belang als rechtvaardiging voor een eigen rechtsgebied

3. Het informatierecht als startpunt

4. Internetrecht: spanningsveld tussen grondrechten

5. Het vijflagenmodel

6. Internetrecht in brede zin

Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ir. A.P. Engelfriet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15646

Verder in 2019 nr.3/4

 Beperkt beste prijsclausule van Booking.com de concurrentie? - Patent- och marknadsöverdomstolen 9 mei 20191

Op websites zoals Booking.com is geregeld te lezen dat ‘de laagste prijsgarantie’ wordt gegeven. Hoewel dit voor de consument op het eerste gezicht gunstig lijkt, kijken mededingingsaut...

 Niet waarschuwen bij overschrijden databundel: ondernemingsvrijheid vs. consumentenbescherming - Opinie

Deze opinie gaat in op de vraag of het niet waarschuwen dat de mobiele internetdatabundel (bijna) op is als een eerlijke handelspraktijk kan worden gezien, en zo ja, of in dat geval over deze we...

 Securing evidence of crimes online: the Commission’s e-evidence proposals

1. A jurisdiction far, far awayThe EU legislator is currently discussing new legislative proposals to improve cross-border acess to electronic evidence. This article provides an overview of the rea...

 Some key topics under PSD2: open banking, strong customer authentication, and the platform/commercial agent exemption

The second Payment Services Directive (PSD2) updates the original Payment Services Directive (PSD1) which dates back from 2007. In this article, we will discuss the most important changes introd...

 De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale databas...

 De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de AVG, de e-Privacyrichtlijn en de toekomstige e-Privacyverordening

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.[2] Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. ...

 Het Internet(recht) of een internet(recht)?

Het Internet is een wereldwijd openbaar netwerk waarop elk IT-apparaat kan worden aangesloten dat gegevens uitwisselt via de in de Grondwet van het Internet (de geldende Requests for Comments) besc...

 Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze h...