Tijdschrift voor Internetrecht

2019 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings

Inleiding

Het Internet(recht) of een internet(recht)?

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh

Het Internet is een wereldwijd openbaar netwerk waarop elk IT-apparaat kan worden aangesloten dat gegevens uitwisselt via de in de Grondwet van het Internet (de geldende Requests for Comments) beschreven protocollen. Een protocol bevat normen waaraan de gegevensuitwisseling met behulp van de aangesloten apparaten moet voldoen. De gezamenlijke protocollen van de Requests for Comments beschrijven de ‘Staat’ van het Internet (de inrichting en de wijze van communiceren). Het Internet Protocol (IP) en andere protocollen worden door de Grondwetgever van het Internet, de Int... ...lees meer

Artikel

Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

mr. ir. A.P. Engelfriet1

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze hetzelfde: het recht voor zover dat betrekking heeft op internet. En voor de iets ruimdenkendere mensen heet het dan ICT-recht, het recht rond de informatie- en communicatietechnologie in brede zin. Maar als je er wat dieper over nadenkt, dan kun je je afvragen of dit wel een echt vakgebied moet zijn. Want is 'internet' of 'ICT' wel een specifiek juridisch gebied? Waarom bestaat dat eigenlijk, inte... abonneren of dit artikel kopen.

De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de...

mr. M. Poulus1

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.[2] Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. Zomaar uit het niets verscheen een notificatie met de onheilspellende titel ‘Websites moeten toegankelijk blijven bij weigeren tracking cookies.’ Snel klikken. Wat bleek: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt zich in een ‘normuitleg’ op het standpunt dat het gebruik van cookiewalls in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).[3] Het gebruik van cookiewalls ka... abonneren of dit artikel kopen.

De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

mr. V.I. Laan1

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale database of via een derde partij die zij allemaal vertrouwen, ofwel (ii) door de gegevens elk afzonderlijk op te slaan en uit te wisselen, worden de gegevens via meerdere gesynchroniseerde databases gedeeld en tussen partijen uitgewisseld (zie figuur 1). De uitwerking van blockchain verhoudt zich op diverse punten moeilijk tot de privacyregels zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegeven... abonneren of dit artikel kopen.

Securing evidence of crimes online: the Commission’s e-evidence proposals

C. Bauer-Bulst and T. Schröter1

1. A jurisdiction far, far awayThe EU legislator is currently discussing new legislative proposals to improve cross-border acess to electronic evidence. This article provides an overview of the reasons behind the proposals and an outline of the changes they would bring if and once adopted. First, why do we need these proposals? They seek to address a unique challenge that law enforcement and the judiciary face when dealing with crimes committed through or with the help of digital means. Criminals use the internet in many ways: to launch a cyber attack, to trade images of ... abonneren of dit artikel kopen.

Niet waarschuwen bij overschrijden databundel: ondernemingsvrijheid vs. consu...

A.R. Lodder1

Deze opinie gaat in op de vraag of het niet waarschuwen dat de mobiele internetdatabundel (bijna) op is als een eerlijke handelspraktijk kan worden gezien, en zo ja, of in dat geval over deze werkwijze geïnformeerd moet worden. Deze vraag is aan de orde gesteld in een door mij gevoerde rechtszaak. De reden die zaak te beginnen was juridisch inhoudelijke verwondering. Met de uitspraak van de rechter zijn mijn vragen niet beantwoord. De insteek van deze opinie is geenszins mijn gelijk te halen, maar juist om anderen uit te nodigen overtuigende argumenten tegen mijn visie aan te voeren. abonneren of dit artikel kopen.

Beperkt beste prijsclausule van Booking.com de concurrentie? - Patent- och m...

mr. R.C. Kooiman2

Op websites zoals Booking.com is geregeld te lezen dat ‘de laagste prijsgarantie’ wordt gegeven. Hoewel dit voor de consument op het eerste gezicht gunstig lijkt, kijken mededingingsautoriteiten en regeringen kritisch naar het gebruik van beste prijsclausules (ook wel bekend als prijspariteit of most favoured nation clausules) die hiervoor in overeenkomsten met hotels worden gebruikt. Beste prijsclausules kunnen de prijs waartegen een hotel een kamer via andere verkoopkanalen kan aanbieden beperken en maken het voor nieuwe boekingssites mogelijk lastiger om de markt ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Dutch FilmWorks / Ziggo: een hoge drempel voor het verkrijgen van NAW-gegeven...

mr. D.M. Linders en mr. J.J. Vermeij1

Filmdistributeur Dutch FilmWorks vordert in dit kort geding afgifte door Ziggo van NAW-gegevens van abonnees die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload via BitTorrent. Dutch FilmWorks wil de abonnees aanspreken voor de schade die zij stelt te lijden ten gevolge van de illegale downloads. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Dutch FilmWorks af op grond van een belangenafweging. De afweging laat zien dat de voorzieningenrechter in deze zaak van de rechthebbende een grote mate van zorgvuldigheid verlangt voordat een ISP verplicht is NAW-geg... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

EUBesluit Raad betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de EU bedreigenOp 17 mei 2019 heeft de Raad een besluit genomen dat een kader opzet om maatregelen op te kunnen leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen. Onder dit nieuwe sanctieregime vallen de cyberaanvallen die aanzienlijke gevolgen hebben en die (i) afkomstig zijn, of worden uitgevoerd, van buiten de EU; (ii) gebruik maken van infrastructuur buiten de EU; (iii) worden uitgevoerd door personen of entiteiten die buiten de EU zijn gevestigd of actief zijn; of (iv) worden uit... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Staatssecretaris Keijzer wil maatregelen tegen dominante techbedrijven Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken komt met maatregelen om de macht van techbedrijven als Google, Apple en Facebook in te perken. Volgens haar belemmeren zij de toetreding van nieuwe bedrijven en beperken zij de online keuzevrijheid van consumenten en ondernemers. Zo wil Keijzer dat Apple en Google door Europa verplicht worden om data met betrekking tot hun appwinkels te delen met concurrerende ondernemingen en dat ze gedwongen worden de consumenten actief te wijzen op de keuze voor producten... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij66. Rechtbank Den Haag 1 maart 2019 (livestreams Facebook), ECLI:NL:RBDHA:2019:2250Vreemdelingenrecht , intrekking asielvergunning, informatie van Facebook, live-video’sVerweerder, de staatssecretaris van veiligheid en justitie, heeft in het bestreden besluit voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser bij zijn asielaanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. Verweerder heeft daarbij terecht gewezen op het Facebookaccount van eiser waarop live-video’s zijn aangetroffen die zijn ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS