Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 3/4

De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de AVG, de e-Privacyrichtlijn en de toekomstige e-Privacyverordening

mr. M. Poulus1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.2 Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. Zomaar uit het niets verscheen een notificatie met de onheilspellende titel ‘Websites moeten toegankelijk blijven bij weigeren tracking cookies.’ Snel klikken. Wat bleek: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt zich in een ‘normuitleg’ op het standpunt dat het gebruik van cookiewalls in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).3 Het gebruik van cookiewalls kan volgens de AP nooit leiden tot ‘vrije’ – en dus rechtsgeldige – toestemming, omdat gebruikers4 zonder het geven van toestemming voor het plaatsen van ‘tracking cookies’ geen toegang tot de website achter de cookiewall krijgen.5

Het plaatsen van tracking cookies maakt het voor advertentiebedrijven mogelijk het internetgedrag van gebruikers te volgen en analyseren. Op basis van de hierui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Behavioural advertising en cookiewalls

2.1. Wat is behavioural advertising?

2.2. Wat zijn cookiewalls?

2.3. Hoe wordt over behavioural advertising en cookiewalls gedacht?

3. Cookiewalls en ‘vrije’ toestemming onder de AVG

3.1. Een daadwerkelijke keuzemogelijkheid

3.2. Nadelige gevolgen

3.3. Duidelijke wanverhouding

3.4. Verwerking die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een (diensten)overeenkomst

4. Cookiewalls en de e-Privacyrichtlijn

5. Cookiewalls en de toekomstige e-Privacyverordening

5.1. De uiteenlopende visies op de regulering van cookiewalls

5.2. Samenloop Algemene verordening gegevensbescherming en e-Privacyverordening

6. Afweging fundamentele rechten: recht op bescherming persoonsgegevens versus recht op ondernemerschap

7. Conclusie en aanbevelingen

Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Poulus1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15647

Verder in 2019 nr.3/4

 Beperkt beste prijsclausule van Booking.com de concurrentie? - Patent- och marknadsöverdomstolen 9 mei 20191

Op websites zoals Booking.com is geregeld te lezen dat ‘de laagste prijsgarantie’ wordt gegeven. Hoewel dit voor de consument op het eerste gezicht gunstig lijkt, kijken mededingingsaut...

 Niet waarschuwen bij overschrijden databundel: ondernemingsvrijheid vs. consumentenbescherming - Opinie

Deze opinie gaat in op de vraag of het niet waarschuwen dat de mobiele internetdatabundel (bijna) op is als een eerlijke handelspraktijk kan worden gezien, en zo ja, of in dat geval over deze we...

 Securing evidence of crimes online: the Commission’s e-evidence proposals

1. A jurisdiction far, far awayThe EU legislator is currently discussing new legislative proposals to improve cross-border acess to electronic evidence. This article provides an overview of the rea...

 Some key topics under PSD2: open banking, strong customer authentication, and the platform/commercial agent exemption

The second Payment Services Directive (PSD2) updates the original Payment Services Directive (PSD1) which dates back from 2007. In this article, we will discuss the most important changes introd...

 De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale databas...

 De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de AVG, de e-Privacyrichtlijn en de toekomstige e-Privacyverordening

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.[2] Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. ...

 Het Internet(recht) of een internet(recht)?

Het Internet is een wereldwijd openbaar netwerk waarop elk IT-apparaat kan worden aangesloten dat gegevens uitwisselt via de in de Grondwet van het Internet (de geldende Requests for Comments) besc...

 Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze h...