Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 3/4

De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

mr. V.I. Laan1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens.

In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale database of via een derde partij die zij allemaal vertrouwen, ofwel (ii) door de gegevens elk afzonderlijk op te slaan en uit te wisselen, worden de gegevens via meerdere gesynchroniseerde databases gedeeld en tussen partijen uitgewisseld (zie figuur 1). De uitwerking van blockchain verhoudt zich op diverse punten moeilijk tot de privacyregels zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals hierna zal blijken.2 Om duidelijkheid te bieden over hoe de privacyregels daarbij moeten worden toegepast, heeft de privacytoezichthouder in Frankrijk, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) op 24 september 2018 een stuk gepubliceerd.3 De CNIL belooft in dat kader in de inleiding om partijen die blockchaintechniek willen toepassen van concret...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Persoonsgegevens op de blockchain

2. Privacypositie van partijen

3. Doorgifte, dataminimalisatie en bewaartermijnen

4. Toepassen van blockchaintechnologie

5. Rechten van betrokkenen

6. Evaluatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.I. Laan1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15648

Verder in 2019 nr.3/4

 Dutch FilmWorks / Ziggo: een hoge drempel voor het verkrijgen van NAW-gegevens van individuele downloaders - Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:423 (Dutch FilmWorks tegen Ziggo)

Filmdistributeur Dutch FilmWorks vordert in dit kort geding afgifte door Ziggo van NAW-gegevens van abonnees die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload via BitTorrent. Dutch...

 Beperkt beste prijsclausule van Booking.com de concurrentie? - Patent- och marknadsöverdomstolen 9 mei 20191

Op websites zoals Booking.com is geregeld te lezen dat ‘de laagste prijsgarantie’ wordt gegeven. Hoewel dit voor de consument op het eerste gezicht gunstig lijkt, kijken mededingingsaut...

 Niet waarschuwen bij overschrijden databundel: ondernemingsvrijheid vs. consumentenbescherming - Opinie

Deze opinie gaat in op de vraag of het niet waarschuwen dat de mobiele internetdatabundel (bijna) op is als een eerlijke handelspraktijk kan worden gezien, en zo ja, of in dat geval over deze we...

 Securing evidence of crimes online: the Commission’s e-evidence proposals

1. A jurisdiction far, far awayThe EU legislator is currently discussing new legislative proposals to improve cross-border acess to electronic evidence. This article provides an overview of the rea...

 Some key topics under PSD2: open banking, strong customer authentication, and the platform/commercial agent exemption

The second Payment Services Directive (PSD2) updates the original Payment Services Directive (PSD1) which dates back from 2007. In this article, we will discuss the most important changes introd...

 De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale databas...

 De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de AVG, de e-Privacyrichtlijn en de toekomstige e-Privacyverordening

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.[2] Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. ...

 Het Internet(recht) of een internet(recht)?

Het Internet is een wereldwijd openbaar netwerk waarop elk IT-apparaat kan worden aangesloten dat gegevens uitwisselt via de in de Grondwet van het Internet (de geldende Requests for Comments) besc...

 Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze h...