Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 3/4

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

66. Rechtbank Den Haag 1 maart 2019 (livestreams Facebook), ECLI:NL:RBDHA:2019:2250

Vreemdelingenrecht, intrekking asielvergunning, informatie van Facebook, live-video’s

Verweerder, de staatssecretaris van veiligheid en justitie, heeft in het bestreden besluit voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser bij zijn asielaanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Verweerder heeft daarbij terecht gewezen op het Facebookaccount van eiser waarop live-video’s zijn aangetroffen die zijn gemaakt en geplaatst in de periode dat eiser stelt te zijn gevangengehouden door de Somalische regeringstroepen. Verweerder gelooft niet dat eiser vanuit zijn detentie die live-video’s heeft gemaakt en geplaatst.

67. Rechtbank Den Haag 7 maart 2019 (medium), ECLI:NL:RBDHA:2019:2117

Onrechtmatige daad, stalking, Facebook, likes, social media

Voldoende aannemelijk dat gedaagde st...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

66. Rechtbank Den Haag 1 maart 2019 (livestreams Facebook), ECLI:NL:RBDHA:2019:2250

67. Rechtbank Den Haag 7 maart 2019 (medium), ECLI:NL:RBDHA:2019:2117

68. Rechtbank Rotterdam 11 maart 2019 (Instagram phishing), ECLI:NL:RBROT:2019:1832

69. Gerechtshof Amsterdam 11 maart 2019 (witwassen met crypto’s), ECLI:NL:GHSHE:2019:965

70. Rechtbank Den Haag 13 maart 2019 (Nu Theorie tegen Turbo Theorie), ECLI:NL:RBDHA:2019:2346

71. Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019 (geldezel voor bitcoins), ECLI:NL:RBROT:2019:2408

72. Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2019 (GBL via internet), ECLI:NL:RBOBR:2019:1839

73. Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2019 (NNA), ECLI:NL:GHAMS:2019:913

74. Rechtbank Den Haag 21 maart 2019 (Facebook profiel), ECLI:NL:RBDHA:2019:3303

75. Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019 (domeinnaam en woordmerk in faillissement), ECLI:NL:RBROT:2019:2919

76. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2019 (dreigen met schoolshoot), ECLI:NL:RBAMS:2019:2239

77. Rechtbank Overijssel 2 april 2019 (verkeersruzie), ECLI:NL:RBOVE:2019:1093

78. Rechtbank Amsterdam 3 april 2019 (faggets), ECLI:NL:RBAMS:2019:3001

79. Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019 (niet-exclusieve licentie), ECLI:NL:RBMNE:2019:1504

80. Hoge Raad 5 april 2019 (Usenet), ECLI:NL:HR:2019:503

81. Hoge Raad 9 april 2019 (voltooid delict of poging), ECLI:NL:HR:2019:560

82. Rechtbank Den Haag 10 april 2019 (See You), ECLI:NL:RBDHA:2019:3547

83. Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019 (tarievenlijst),ECLI:NL:RBMNE:2019:1499

84. Rechtbank Amsterdam 12 april 2019 (NewFysic), ECLI:NL:RBAMS:2019:2806

85. Rechtbank Overijssel 16 april 2019 (phishing Rabobank), ECLI:NL:RBOVE:2019:1472

86. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 april 2019 (vuurwerk via Instagram), ECLI:NL:RBZWB:2019:1601

87. Rechtbank Den Haag 16 april 2019 (cardprotector), ECLI:NL:RBDHA:2019:3684

88. Rechtbank Limburg 17 april 2019 (riooljournalistiek), ECLI:NL:RBLIM:2019:3553

89. Rechtbank Oost-Brabant 17 april 2019 (afpersing supermarkten), ECLI:NL:RBOBR:2019:2186

90. Rechtbank Amsterdam 18 april 2019 (afslachten), ECLI:NL:RBAMS:2019:3285

91. Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2019 (tantra masseur), ECLI:NL:RBMNE:2019:1709

92. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 april 2019 (sextortion jonge meisjes), ECLI:NL:RBZWB:2019:1790

93. Rechtbank Midden-Nederland 24 april 2019 (nepreisbureau), ECLI:NL:RBMNE:2019:1733

94. Rechtbank Overijssel 25 april 2019 (proefpakket incontinentiemateriaal voor heren), ECLI:NL:RBOVE:2019:1440

95. Rechtbank Den Haag 29 april 2019 (phishing Rabobank), ECLI:NL:RBDHA:2019:4231

96. Rechtbank Amsterdam 30 april 2019 (Telegram), ECLI:NL:RBAMS:2019:3055

99. Rechtbank Midden-Nederland 30 april 2019 (groepsgesprekken), ECLI:NL:RBMNE:2019:1862

100. Hof Amsterdam 30 april 2019 (burgemeester), ECLI:NL:GHAMS:2019:1502

101. Rechtbank Limburg 2 mei 2019 (Nachstellung), ECLI:NL:RBLIM:2019:4445

102. Centrale Raad van Beroep 2 mei 2019 (e-mailen met notaris), ECLI:NL:CRVB:2019:1654

103. Rechtbank Amsterdam 9 mei 2019 (Monster Energy), ECLI:NL:RBAMS:2019:3386

104. Rechtbank Midden-Nederland 13 mei 2019 (Cash Center), ECLI:NL:RBMNE:2019:2113

105. Rechtbank Amsterdam 13 mei 2019 (hoogleraar arbeidsrecht), ECLI:NL:RBAMS:2019:3451

106. Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019 (de Wallen), ECLI:NL:GHAMS:2019:1610

107. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2019 (Stop white genocide), ECLI:NL:RBAMS:2019:3481

108. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 mei 2019 (Vari / Willis.), ECLI:NL:RBZWB:2019:2195

109. Hoge Raad 17 mei 2019 (vestigingsplaats houder), ECLI:NL:HR:2019:548

110. Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019 (PostNL), ECLI:NL:RBNHO:2019:4245

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15654

Verder in 2019 nr.3/4

 Dutch FilmWorks / Ziggo: een hoge drempel voor het verkrijgen van NAW-gegevens van individuele downloaders - Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:423 (Dutch FilmWorks tegen Ziggo)

Filmdistributeur Dutch FilmWorks vordert in dit kort geding afgifte door Ziggo van NAW-gegevens van abonnees die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload via BitTorrent. Dutch...

 Beperkt beste prijsclausule van Booking.com de concurrentie? - Patent- och marknadsöverdomstolen 9 mei 20191

Op websites zoals Booking.com is geregeld te lezen dat ‘de laagste prijsgarantie’ wordt gegeven. Hoewel dit voor de consument op het eerste gezicht gunstig lijkt, kijken mededingingsaut...

 Niet waarschuwen bij overschrijden databundel: ondernemingsvrijheid vs. consumentenbescherming - Opinie

Deze opinie gaat in op de vraag of het niet waarschuwen dat de mobiele internetdatabundel (bijna) op is als een eerlijke handelspraktijk kan worden gezien, en zo ja, of in dat geval over deze we...

 Securing evidence of crimes online: the Commission’s e-evidence proposals

1. A jurisdiction far, far awayThe EU legislator is currently discussing new legislative proposals to improve cross-border acess to electronic evidence. This article provides an overview of the rea...

 Some key topics under PSD2: open banking, strong customer authentication, and the platform/commercial agent exemption

The second Payment Services Directive (PSD2) updates the original Payment Services Directive (PSD1) which dates back from 2007. In this article, we will discuss the most important changes introd...

 De CNIL over privacyaspecten bij blockchain

Blockchain is een relatief nieuwe techniek voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. In plaats van dat partijen gegevens beschikbaar hebben en kunnen bijwerken ofwel (i) in één centrale databas...

 De val van de cookiewall? - Over de (on)houdbaarheid van cookiemuren onder de AVG, de e-Privacyrichtlijn en de toekomstige e-Privacyverordening

Weet u nog waar u was toen de muur viel? Ik weet het nog goed. Het was een vrij doorsnee donderdagmiddag.[2] Althans, zo leek het. Zoals vaker op zo’n middag zat ik achter de computer. ...

 Het Internet(recht) of een internet(recht)?

Het Internet is een wereldwijd openbaar netwerk waarop elk IT-apparaat kan worden aangesloten dat gegevens uitwisselt via de in de Grondwet van het Internet (de geldende Requests for Comments) besc...

 Naar een definitie van het begrip ‘internetrecht’

Het begrip internetrecht of ict-recht is inmiddels volledig ingeburgerd, maar opmerkelijk genoeg lijkt een werkbare definitie van dit rechtsgebied nog steeds te ontbreken. Allebei betekenen ze h...