Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

dr. V. Verouden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-fase onderzoek tot de conclusie was gekomen dat de maatregel in kwestie, een aantal belastingregelingen en vrijstellingen die waren verleend aan Komunala Izola, een openbare jachthavenuitbater in Slovenië, geen staatssteun volgens art. 107 lid 1 VWEU inhield omdat de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig zou beïnvloeden.2

Het was een opmerkelijk arrest in die zin dat het Hof van Justitie (HvJEU) tot dusverre altijd een erg strikte benadering had gekozen in de beoordeling van het criterium beïnvloeding van de tussenstaatse handel én omdat de Commissie nogal openlijk (met persberichten en al) een accentverschuiving in deze materie had aangekondigd.3 Aangezien ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Traditionele benadering

3. De accentverschuiving van de Commissie

4. Komunala Izola

5. Enige kanttekeningen

6. Effecten op de handel in de productmarkt waarin de begunstigde actief is

7. Gerelateerde markten

8. Cumulatief effect

9. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. V. Verouden1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15871

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...