Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2019 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Redactioneel

mr. M.J.J.M. Essers

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en om de ondertitel van het tijdschrift te veranderen in ‘aanbesteding, mededinging en overheid & markt’. Het effect van deze veranderingen zal eerlijk gezegd beperkt zijn. Met deze veranderingen wordt door de redactie niet beoogd om de bakens te verzetten. Het hoofddoel van het tijdschrift blijft om relevante ontwikkelingen o... ...lees meer

Artikel

Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

dr. V. Verouden1

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-fase onderzoek tot de conclusie was gekomen dat de maatregel in kwestie, een aantal belastingregelingen en vrijstellingen die waren verleend aan Komunala Izola, een openbare jachthavenuitbater in Slovenië, geen staatssteun volgens art. 107 lid 1 VWEU inhield omdat de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig zou beïnvloeden.[2] abonneren of dit artikel kopen.

De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

P.R. Zondag MA & mr. M.I. Merkus1

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met mogelijke grote gevolgen voor de marktwerking voorrang kunnen krijgen. De verlenging of verruiming van de staatssteunregels, die gestoeld is op de evaluatie van de staatsteunregels die nu gaande is, moet dit proces verder brengen. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling in de jurisprudentie er juist op wijst dat voorzichtigheid is geboden (bij het gebruik van de Algemene Groepsvrijstel... abonneren of dit artikel kopen.

Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het...

mr. M.J.J.M. Essers1

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vervoer over het door NS geëxploiteerde hoofdrailnet (‘HRN’) en het vervoer over de gedecentraliseerde regionale lijnen (‘regionale spoorvervoer’).[2] De concessie HRN is voor de periode 2015-2025 door de Staat op basis van de Spoorwegwet onderhands aan NS gegund. De concessies voor het regionale spoorvervoer worden op grond van de Wet Personenvervoer 2... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commissie twee klachten ontvangen (van Smørum Kraftvarme en van ‘Brancheforeningen voor Regulerkraft I Danmark’) over staatssteun die door de Deense Staat zou zijn verleend aan DONG Energy (hierna: DONG). De Europese Commissie deelt Denemarken bij brief van 5 juni 2013 mede dat de Europese Commissie de procedure van art. 108 lid 2 VWEU zal inleiden. Energinet.dk (hiern... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavige rubriek stilgestaan bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 mei 2018 over het gratis aanbieden van de zogenaamde Klic-viewer door het Kadaster. Het Kadaster heeft, teneinde het aantal incidenten met kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen, op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) de t... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Selectiviteit veronderstelt niet steeds een voordeel - Gerecht EU 26 februar...

mr. M.C. van Heezik2

De uitspraak van het Gerecht van 26 februari 2019 past in een serie kritische uitspraken waarin de ter discussie staande Commissiebesluiten nietig zijn verklaard wegens tekortkomingen in de staatssteunrechtelijke analyse en het voldoen aan de bijbehorende bewijslast door de Commissie. In deze zaak treft de nietigverklaring het Commissiebesluit betreffende de fiscale steunmaatregel ten gunste van bepaalde Spaanse professionele voetbal- en sportclubs wegens het tekortschieten in het bewijs ten aanzien van het bestaan van een voordeel.[3] Het enkel bestaan van een selectief onderscheid tuss... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen/SeminarsWorkshop Toolbox for State Aid Rules and Public ProcurementDatum: 8-9 oktober 2019Locatie: BrusselOrganisatie: Lexxion PublisherCursus over recente ontwikkelingen op het gebied van staatssteunInteractive Practical Course on State Aid in ESIF Programme and Project ManagementDatum: 17-18 oktober 2019Locatie: WenenOrganisatie: Lexxion PublisherInteractieve praktijkcursus over staatssteun in het kader van het ESIF ProgrammaTraining on State Aid for Waste Management and Infrastructure... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus[3](Nederland) april t/m juni 2019 Europees GvEU 16 mei 2019, T-836/16 en T-624/17 Polen / Europese Commissie Inzake: Progressieve belastingen, art. 107 VWEU, selectiviteit, fiscale soevereiniteit van een Lidstaat Feiten: Begin 2016 heeft de Poolse regering een nieuwe belasting op de verkoop van waren in de sector detailhandel in het vooruitzicht gesteld. Het gaat concreet om... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS