Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

april t/m juni 2019

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het Kadaster

Feiten en procesverloop

In Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavige rubriek stilgestaan bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 mei 2018 over het gratis aanbieden van de zogenaamde Klic-viewer door het Kadaster. Het Kadaster heeft, teneinde het aantal incidenten met kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen, op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) de taak een systeem te beheren van informatie-uitwisseling tussen enerzijds netbeheerders en anderzijds opdrachtgevers, grondroerders en bestuursorganen. Met de door het Kadaster aangeboden Klic-viewer kunnen grondroerders en opdrachtgevers verkregen gebiedsinformatie bekijken en afdrukken. Appellante, die applicaties maakt voor het (mobiel) raadplegen van gegevens die in het kader van de Wet Informat...

UĀ heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204, inzake Klic-viewer van het Kadaster

ACM 23 april 2019, inzake last onder dwangsom gemeentelijke trailerhelling Harlingen, ACM/19/035014

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23 juli 2019, ECLI:NL:CBB:2019:294, inzake exploitatie parkeergarages in gemeente Emmen

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2017:9785, inzake exploitatie ligplaatsen in boxen gemeente Hellevoetsluis

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15877

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 KruissubsidiĆ«ring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...