Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

P.R. Zondag MA & mr. M.I. Merkus1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met mogelijke grote gevolgen voor de marktwerking voorrang kunnen krijgen. De verlenging of verruiming van de staatssteunregels, die gestoeld is op de evaluatie van de staatsteunregels die nu gaande is, moet dit proces verder brengen. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling in de jurisprudentie er juist op wijst dat voorzichtigheid is geboden (bij het gebruik van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en dat onrechtmatig verleende steun vergaande consequenties kan hebben.

2. Modernisering staatssteunregels

De Europese Commissie is al een aantal jaren bezig een groot hervormingspakket door te voeren2 , waaronder de modernisering van het staatssteunbeleid (State Aid Modernisation).3 Lidstaten kunnen daardoor, zonder de steun te hoeven melden, sneller staatssteu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Modernisering staatssteunregels

3. Toepassing vrijstellingsmogelijkheden

4. Toetsing rechtmatigheid en terugvordering

4.1. Het Dilly’s Wellnesshotel-arrest (C-493/14)

4.2. Het Eesti Pagar-arrest (C-349/17)

4.3. Het BMW-arrest (C-654/17 P)

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
P.R. Zondag MA & mr. M.I. Merkus1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15872

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...