Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

april t/m juni 2019

Besluiten

Staatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG

Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commissie twee klachten ontvangen (van Smørum Kraftvarme en van ‘Brancheforeningen voor Regulerkraft I Danmark’) over staatssteun die door de Deense Staat zou zijn verleend aan DONG Energy (hierna: DONG). De Europese Commissie deelt Denemarken bij brief van 5 juni 2013 mede dat de Europese Commissie de procedure van art. 108 lid 2 VWEU zal inleiden.

Energinet.dk (hierna: Energinet) is de netwerkbeheerder in Denemarken en houdt zich bezig met netwerkbeheeractiviteiten en elektriciteitstransmissieactiviteiten en treedt tevens op als onafhankelijke netwerkbeheerder. In die hoedanigheid is Energinet verantwoordelijk voor het waarborgen van de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken. Op de Deense elektriciteitsmarkt kunnen elektriciteitsproducenten elektr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten

Staatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG

Steunmaatregel SA.51079, Steun voor de aanpassing van televisieontvangstapparatuur behelst geen staatssteun, besluit van 12 april 2019

Steunmaatregel SA.52390, Aankoop van Hamburgse netwerk voor stadsverwarming kwalificeert niet als staatssteun, Besluit van de Commissie van 15 april 2019

Steunmaatregel SA.47821, Steun Invest-NL verenigbaar met de interne markt, besluit van 6 juni 2019

SA.53054, SA.53055, SA.53056, Duitsland – Retrofitting, Besluit van de Commissie van 19 juni 2019

Beleid

Evalutatie staatssteunregels

Gerichte Raadplegingen

Gerichte raadpleging voor de evaluatie van de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020

Gerichte raadpleging over de ex-post evaluatie van het regionale steunkader 2014-2020

Gerichte raadpleging over de ex-post evaluatie van de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen van 2014

Aan stakeholders gerichte raadpleging over de De-Minimisverordening

Openbare raadplegingen

Gerichte herziening Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): uitbreiding tot nationale fondsen in combinatie met bepaalde EU-programma’s

Herziening staatssteunregels voor land- en bosbouw

Diversen

Commissie lanceert evaluatie EU-staatssteunregels van toepassing op gezondheids- en sociale diensten van algemeen economisch belang

Flash Eurobarometer 476: perceptie van burgers over het mededingingsbeleid

Commissie publiceert niet-vertrouwelijke versie van het Huhtamäki-besluit

Commissie publiceert niet-vertrouwelijke versie van het Nike-besluit

Persberichten

Staatssteun: Commissie concludeert dat een deel van de Britse belastingregeling bepaalde multinationale ondernemingen illegale belastingvoordelen oplevert; het resterende deel vormt geen steun

Toespraken

Finding the right European industrial strategy, Brussel, 1 april 2019

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15876

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...