Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Selectiviteit veronderstelt niet steeds een voordeel - Gerecht EU 26 februari 2019, Fútbol Club Barcelona/Commissie, T865/161 De bewijslast van de Commissie als waarborg voor de legaliteit van het staatssteunrechtelijk optreden tegen fiscale regelingen

mr. M.C. van Heezik2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitspraak van het Gerecht van 26 februari 2019 past in een serie kritische uitspraken waarin de ter discussie staande Commissiebesluiten nietig zijn verklaard wegens tekortkomingen in de staatssteunrechtelijke analyse en het voldoen aan de bijbehorende bewijslast door de Commissie. In deze zaak treft de nietigverklaring het Commissiebesluit betreffende de fiscale steunmaatregel ten gunste van bepaalde Spaanse professionele voetbal- en sportclubs wegens het tekortschieten in het bewijs ten aanzien van het bestaan van een voordeel.[3] Het enkel bestaan van een selectief onderscheid tussen professionele sportclubs is in dit geval niet voldoende om aan te tonen dat de fiscale maatregel daadwerkelijk resulteert in een staatssteunrechtelijk voordeel. De bewijslast ten aanzien van het bestaan van een voordeel is een cruciale voorwaarde voor de legitimiteit van het staatssteunrechtelijk optreden tegen fiscale regelingen. Volgens de Commissie ligt de lat lager en hoeven de daadwerkelijke effecten van de fiscale regeling in de individuele gevallen pas bij de bepaling van de omvang van het terug te vorderen genoten fiscale voordeel te worden beoordeeld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Opbouw bijdrage

2. Het Commissiebesluit

2.1. Spaanse fiscale regime voor sportclubs

2.2. Staatssteunrechtelijke analyse Commissie wet 10/1990

2.3. Geen rechtvaardiging op grond van de algehele aard en opzet van het referentiestelsel

2.4. Potentiële ongunstige beïnvloeding van de handel en vervalsing concurrentie

2.5. Terugvordering en verjaring

3. Procedures bij het Gerecht

3.1. Algemeen

3.2. Beroepsprocedure FC Barcelona

3.3. Beroepsprocedure Athletic Club

4. Commentaar

4.1. Inleiding

4.2. Verhouding tussen staatssteun en de interne marktbepalingen

4.3. Bewijslast ten aanzien van bestaan van een voordeel als gevolg van een steunregeling

4.4. Selectiviteit regeling niet noodzakelijkerwijs ook een voordeel

4.5. Bewijslast en onderzoeksplicht van de Commissie

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.C. van Heezik2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15874

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...