Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus3 (Nederland)

april t/m juni 2019

Europees

GvEU 16 mei 2019, T-836/16 en T-624/17

Polen / Europese Commissie

Inzake: Progressieve belastingen, art. 107 VWEU, selectiviteit, fiscale soevereiniteit van een Lidstaat

Feiten: Begin 2016 heeft de Poolse regering een nieuwe belasting op de verkoop van waren in de sector detailhandel in het vooruitzicht gesteld. Het gaat concreet om een progressieve belasting, waarbij de omzet als heffingsgrondslag zou fungeren. Alle detailhandelaren zijn belastingplichtig ongeacht hun rechtsvorm. Over de eerste 17 miljoen Poolse zloty (PLN) wordt geen belasting geheven. Voor de maandelijkse omzet tussen de 17 en 170 miljoen PLN geldt een belastingtarief van 0,8%. En voor de maandelijkse omzet boven de 170 miljoen PLN is een belast...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

GvEU 16 mei 2019, T-836/16 en T-624/17

GvEU 22 mei 2019, T-791/16

GvEU 16 mei 2019, T-20/17

GvEU 18 juni 2019, T-624/15, T-694/15 en T-704/15,

HvJ EU 2 mei 2019, C-598/17

België

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (Voorzitter van de XII Kamer) 9 mei 2019 (Nr. 244.455) in de zaak A. 227.851/XII-8720 (raadpleegbaar op www.raadvanstate.be)

Nationaal

Raad van State 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105

Rechtbank Noord-Nederland 17 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1681

Rechtbank Gelderland 8 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1970

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15875

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...