Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 12

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

mr. E.L.M. van Kranenburg en mr. D.A.J.M. Melchers

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstverleners is neergelegd. In deze bijdrage, die uit twee delen bestaat, zullen de auteurs niet alleen in grote lijnen deze nieuwe regelgeving bespreken, maar zullen tevens specifieke onderdelen worden belicht die bijzondere aandacht vragen vanwege de samenloop met bestaande wetgeving.

1. Inleiding

In deel I van dit tweeluik hebben wij Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende de Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (hierna: de ECSP1 ) op hoofdlijnen besproken. Tevens is specifiek ingegaan op de nieuwe categorieën investeerders, de ‘ervaren’ en de ‘niet-ervaren’ belegger. Ook is aandacht besteed aan de relatie tussen de ECSP en en...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vergunningverlening

3. Verplichtingen CSPs

3.1 Algemeen geldende verplichtingen

3.2 Wel/niet (tevens) aanbieden betalingsdiensten

3.3 Specifieke verplichtingen ter bescherming van de investeerder

4. Aantrekken opvorderbare gelden en bemiddelen bij aantrekken opvorderbare gelden

4.1 Aantrekken opvorderbare gelden; projecteigenaren

4.2 Bemiddelen bij het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek; CSPs

5. Het blad met essentiële beleggersinformatie

6. Portefeuillebeheer door CSP

7. Verschil tussen ‘lening’ en ‘effect’

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.L.M. van Kranenburg en mr. D.A.J.M. Melchers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16492

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

crowdfundingdiensten, ECSP, CSP

Verder in 2020 nr.12

 Perverse prikkels

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prik...

 EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietri...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstver...

 Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepali...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020...

 De opinie van EBA over legacy instruments

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële ...