Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 12

De opinie van EBA over legacy instruments

mr. W.J. Horsten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële behandeling’ van zogenoemde legacy instruments.[1] Daarmee wordt gedoeld op nog uitstaande kapitaalinstrumenten van banken die zij hebben uitgegeven voor de datum vanaf welke de regels van de verordening kapitaalvereisten (CRR)[2] uit 2013 toegepast moesten worden. Kapitaalinstrumenten die voordien zijn uitgegeven op basis van de tot dan toe geldende vereisten, maar niet voldoen aan de nieuwe, aangescherpte regels, kunnen op grond van een overgangsregeling nog een aantal jaren tot het eigen vermogen in de zin van de CRR worden gerekend. Gedachte daarachter is dat banken in die periode voldoende tijd hebben om die ‘oude stijl’ – legacy – instrumenten ‘uit te faseren’ en te vervangen door nieuw uitgegeven instrumenten, die aan de dan geldende vereisten voldoen. Die overgangsperiode eindigt op 31 december 2021, over een jaar dus. Als onderdeel van haar mandaat om de kwaliteit van het bankkapitaal te monitoren heeft EBA gekeken naar hoe het staat met deze legacy instruments en de acties en intenties van banken om deze aan het einde van de overgangsperiode uitgefaseerd te hebben. De opinie van EBA is gericht tot de banktoezichthouders als bevoegde autoriteiten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

2. De issues die EBA ziet

3. Pushers en stoppers

4. Het niveau van achterstelling

5. Wat te doen?

6. Tot slot - artikel 48(7) BRRD

7. Post scriptum

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J. Horsten
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16495

Verder in 2020 nr.12

 Perverse prikkels

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prik...

 EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietri...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstver...

 Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepali...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020...

 De opinie van EBA over legacy instruments

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële ...