Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 12

Nieuwsoverzicht

mr. M.P.G. van Eijck Van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020

Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 ter consultatie voorgelegd. Het ontwerpvoorstel wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Bptfg) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). Het ontwerpvoorstel heeft betrekking op banken, beleggingsondernemingen,  bepaalde financiële holdings en gemengde financiële holdings. Volgens het Ministerie van Financiën wordt ernaar gestreefd het merendeel van het besluit in werking te laten treden op het moment waarop de implementatiewet in werking treedt (naar verwachting 29 december 2020).

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM past Leidraad Wwft en Sanctiewet aan

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ministerie van Financiën

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ministerie van Financiën

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Verbond van Verzekeraars (VvV)

Pensioenfederatie

COVID-19

De Nederlandsche Bank

European legislation and regulation

Council of the EU (Council)

European Parliament (EP)

European Central Bank (ECB)

European Banking Authority (EBA)

European Securities and Markets Authority (ESMA)

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Single Resolution Board (SRB)

European Payments Council (EPC)

Bank of International Settlements (BIS) / Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Financial Stability Board (FSB)

FSB publishes a global transition roadmap for LIBOR

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck Van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16494

Verder in 2020 nr.12

 Perverse prikkels

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prik...

 EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietri...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstver...

 Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepali...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020...

 De opinie van EBA over legacy instruments

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële ...