Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 12

Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

mr. S.W. van de Ven

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepalingen van MiCA voor crypto asset service providers, waaronder de vergunningplicht en de doorlopende vereisten die MiCA in het leven roept voor deze dienstverleners. Ook bespreekt deze bijdrage de status van het voorstel en de verwachte invloed die MiCA zal hebben op de industrie.

1. Inleiding

De regulering van crypto-assets is de laatste jaren een veelbesproken thema geweest dat heeft geleid tot uiteenlopende juridische benaderingen binnen de EU. Om deze fragmentatie tegen te gaan heeft de Europese Commissie (hierna: EC), nadat in december 2019 al een consultatie was uitgeschreven, op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (het voorstel hierna: MiCA). MiCA heeft als doel te voorzie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Definities en reikwijdte

3. De vergunningplicht voor CASPs

4. Doorlopend toezicht

5. Slotwoord

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.W. van de Ven
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16493

Verder in 2020 nr.12

 Perverse prikkels

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prik...

 EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietri...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstver...

 Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepali...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020...

 De opinie van EBA over legacy instruments

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële ...