Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 12

EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

mr. T.A. Waterbolk en E.L. Rowel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietrisicobeheersing, bijvoorbeeld bij het gebruik van credit scoring modellen. Ook de brede en gedetailleerde aanpak van EBA roept vragen op – EBA lijkt de grenzen van haar mandaat te hebben opgezocht

1. Inleiding

Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (hierna: EBA) het eindverslag gepubliceerd van de Richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen (de hierna: EBA kredietrichtsnoeren).2 De richtsnoeren zijn van toepassing met ingang van 30 juni 2021. De richtsnoeren zijn opgesteld in reactie op het actieplan van de Raad van 11 juli 2017 voor een Unie-brede aanpak van het grote aantal niet-renderende leningen (non-performing loans) na de financiële crisis.3 De Raad heeft EBA opgeroepen om gedetailleerde r...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. EBA kredietrichtsnoeren – reikwijdte, aanpak en potentiële impact

2.1 Reikwijdte en aanpak

2.2 Potentiële impact

3. Management body

4. Kredietrisico & interne governance

4.1 Risicostrategie, risk appetite, beleid en procedures

4.2 WWFT, ESG, ecologisch duurzame leningen

4.3 Technologische innovatie

4.4 Kredietrisico en interne controle kader

5. Kredietverstrekking & interne governance

6. Prijsstelling (pricing) & interne governance

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.A. Waterbolk en E.L. Rowel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16491

Verder in 2020 nr.12

 Perverse prikkels

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prik...

 EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietri...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstver...

 Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepali...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020...

 De opinie van EBA over legacy instruments

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële ...