Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 6

De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

mr. A.A.L. Oving1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. 2:403 BW. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon niet aan de vereisten voor het publiceren van een jaarrekening hoeft te voldoen in het geval aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat diens moedermaatschappij schriftelijk moet verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de rechtspersoon. In deze bijdrage bespreek ik, bezien vanuit het huurrecht, de 403-verklaring en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de moedermaatschappij.

1. Inleiding

Verhuurders (van bedrijfsruimte) verlangen in de regel enige vorm van financiële zekerheid van hun (potentiële) huurders voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Het bedingen van dergelijke zekerheid is uiteraard no...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Artikel 2:403 BW

2.1. Aansprakelijkstelling

2.2. Intrekking aansprakelijkstelling

3. Verschillende vormen van zekerheid

3.1. Bankgarantie

3.2. Concerngarantie

3.3. Waarborgsom

4. De 403-verklaring versus de bankgarantie, de waarborgsom en de concerngarantie

5. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A.L. Oving1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17036

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven en de economie grotendeels weer volop draaide, is het coronavirus weer opgelaaid. Sinds medio november 2021 zijn door de overheid daarom opnieuw maatregel...

 De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief

  Het afhalen en laten bezorgen van boodschappen en andere producten heeft – versneld door de COVID-19-pandemie – de voorbije jaren een enorme vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken...

 De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. ...

 Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch...

 Procedurele incidenten in het huurrecht

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzak...

 Actualiteiten

 Overheidsmaatregelen COVID-19Gelet op de huidige corona maatregelen, die in ieder geval tot 14 januari 2022 zullen gelden, heeft het kabinet de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022 ...