Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 2

Spelen met de jaarcijfers

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietverleners, en intermediairs (financiële analisten, ratingbureaus, de financiële pers). Op basis van de in de jaarrekening opgenomen financiële cijfers nemen stakeholders beslissingen zoals het aan- of verkopen van aandelen, het geven van décharge aan de bestuurders, het stemmen over de beloning van de bestuurders, de rating van de rechtspersoon, het verstrekken, verlengen of opzeggen van kredieten, en de onderhandeling over voorwaarden die aan verstrekte kredieten worden verbonden.

 

Omdat financiële cijfers invloed kunnen hebben op de oordeels- en besluitvorming van stakeholders, kan het 'spelen' met die cijfers voor ondernemingen interessant zijn. Onder 'spelen met de jaarcijfers' versta ik het binnen de grenzen van de wet- en regelgeving gebruik mak...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Is spelen met de jaarcijfers een vorm van fraude of onethisch?

3. De subjectiviteit van de jaarrekening

3.1. Verleden en toekomst

3.2. Activa

3.3. Verplichtingen

3.4. Schattingen en oordelen

3.5. Keuze tussen grondslagen

3.6. Conclusie

4. Jaarrekeningbeleid

4.1. Begripsbepaling

4.2. Economische consequenties van jaarrekeningbeleid

4.3. Strategieën en instrumenten

5. Dilemma's bij het opmaken van een jaarrekening

5.1. Joint ventures

5.2. Waardering van goodwill

5.3. 'Sale and leaseback'

6. Transparantie

7. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16694

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

jaarrekeningbeleid, schattingen en oordelen, subjectiviteit jaarrekening

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een acco...

 Spelen met de jaarcijfers

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietv...

 De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de T...

 Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW mo...

 Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als ...

 Praktijkvraag

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') gel...

 Art. 2:216 BW anno 2021

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd m...

 Actualiteiten

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontw...