Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 2

Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

G.-P. den Hollander RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als de 4e EG-richtlijn), door te eisen dat jaarrekeningen worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn (art. 4 lid 2) en de lidstaten te verplichten om aan de richtlijn te voldoen (art. 53 lid 1). De Nederlandse wetgever heeft dat ingevuld met het begrip 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'. Dat suggereert een 'open' norm, wat naar mijn mening in twee opzichten in strijd is met de richtlijn jaarrekening is: er is nl. sprake van een gedefinieerde norm (die van de richtlijn jaarrekening) die in de wet verankerd moet zijn.

Hoogendoorn stelt dat de normen in Titel 9 beperkt zijn en zeer globaal. Maar kennelijk voldoende om het vereiste inzicht te geven (blijkens art. 2:362 lid 4 BW), en daarmee dus toereikend (want and...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
G.-P. den Hollander RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16697

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een acco...

 Spelen met de jaarcijfers

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietv...

 De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de T...

 Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW mo...

 Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als ...

 Praktijkvraag

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') gel...

 Art. 2:216 BW anno 2021

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd m...

 Actualiteiten

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontw...