Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 2

Art. 2:216 BW anno 2021

prof. mr. J.B. Huizink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleiding

In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.2 De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd met betrekking tot uitkeringen aan aandeelhouders door de invoering van de flex-BV per 1 oktober 2012. Natuurlijk leverde de bestudering van de weinige rechtspraak een aantal interessante bevindingen op maar Im grossen und ganzen viel het met de door het nieuwe art. 2:216 BW te verwachten toename van bestuurdersaansprakelijkheidszaken mee. Mij is in elk geval niet gebleken dat de nieuwe regeling tot een verzwaring van de bestuurdersaansprakelijkheid heeft geleid. We zijn nu vier jaar verder en het voor bestuurders van besloten vennootschappen geruststellende beeld lijkt nog immer intact. Toch is het van belang om opnieuw te bezien waar we staan. Een goede aanleiding daartoe vormt een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 februari van dit jaar.3 Een klas...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1. Inleiding

2. Allerlei vragen

3. De Casus

4. Dividenduitkering in strijd met de statuten

5. Normstelling van art. 2:216 lid 2 BW

6. Verrekening dividenduitkering

7. Tijdstip besluit tot uitkering en tijdstip uitkering

8. Maatstaf aansprakelijkheid ex art. 2:216 BW

9. Omvang van de aansprakelijkheid

10. Tegenstrijdig belang

11. Art. 2:9 en art. 6:162 BW

12. Toepasselijkheid van art. 2:248 BW

13. Toepasselijkheid van art. 42 Fw

14. De op de accountant rustende zorgvuldigheid

15. Uitleiding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. J.B. Huizink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16699

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een acco...

 Spelen met de jaarcijfers

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietv...

 De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de T...

 Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW mo...

 Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als ...

 Praktijkvraag

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') gel...

 Art. 2:216 BW anno 2021

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd m...

 Actualiteiten

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontw...