Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 2

De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

G.-P. den Hollander RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht'

1. Inleiding

De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de Tweede Kamer2 , waarin de minister reageerde op de zogenaamde wetgevingsbrieven 2019 van de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') en de Nederlandsche Bank. Een van de punten had betrekking op een verzoek van de AFM aan het ministerie om aanpassingen in Titel 9 door te voeren, teneinde de consistentie en transparantie van financiële verslaggeving te verhogen. De minister heeft dit verzoek niet overgenomen met als motivering dat er bij de Raad voor de Jaarverslaggeving ('RJ') geen draagvlak voor was en dat het ministerie van Veiligheid en Justitie geen aanleiding zag de aanpassingen in te voeren. Ik was om een aantal redenen geïntrigeerd door deze brief: het was niet duidelijk om welke aanpassingen van Titel 9 de AFM had gevraagd (dat bleek niet uit o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht'

1. Inleiding

2. De norm van art. 2:362 lid 1 BW

2.1. Inleiding

2.2. Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen

2.3. Richtlijn jaarrekening

2.4. Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving

2.5. IFRS

2.6. De controleverklaring

2.7. Alternatieve tekst voor art. 2:362 lid 1 BW

3. De brief van de RJ d.d. 2 oktober 2017

3.1. Inleiding

3.2. Kasstroomoverzicht

3.3. Afwijken van Titel 9 slechts toegestaan in uitzonderlijke gevallen

3.4. Bij toepassing van IFRS moet worden voldaan aan art. 2:408 BW

3.5. Oprichtingskosten en kosten van uitgifte van aandelen

4. Kasstroomoverzicht

4.1. Inleiding

4.2. Wetsgeschiedenis

4.3. Gebruik van het KSO in de praktijk

4.4. Conclusie

5. Oprichtingskosten en kosten van uitgifte van aandelen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
G.-P. den Hollander RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16695

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een acco...

 Spelen met de jaarcijfers

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietv...

 De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de T...

 Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW mo...

 Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als ...

 Praktijkvraag

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') gel...

 Art. 2:216 BW anno 2021

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd m...

 Actualiteiten

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontw...