Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 2

Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleiding

De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW moet worden ingevuld. In art. 2:362 lid 1 BW wordt bepaald dat de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht moet geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent met name het vermogen en resultaat. Ook heeft Den Hollander enkele tegenstrijdigheden aangegeven  tussen stellige uitspraken van de RJ en de wettelijke bepalingen. In deze reactie ga ik in op een aantal punten waarin ik met hem van mening verschil2 .

2. Inzicht versus getrouw beeld

 In het artikel wordt een oude discussie opgeroepen over de verhouding tussen het begrip 'inzicht', zoals gebruikt in art. 2:362 lid 1 BW, en 'getrouw beeld', zoals gebruikt in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1. Inleiding

2. Inzicht versus getrouw beeld

3. Normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd

4. De Raad voor de Jaarverslaggeving

5. Kasstroomoverzicht

6. Oprichtingskosten en kosten van uitgifte van aandelen

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16696

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een acco...

 Spelen met de jaarcijfers

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietv...

 De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de T...

 Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW mo...

 Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als ...

 Praktijkvraag

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') gel...

 Art. 2:216 BW anno 2021

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd m...

 Actualiteiten

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontw...