Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 2

Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA trajecten

drs. P.C. van Prooijen RV CPVA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand van de ‘Discounted Cash Flow (DCF)’ methode. Deze methode is gecompliceerd en dus kostbaar en kan tot veel discussie tussen deskundigen leiden.

Bovendien is het naast het vaststellen van de DCF-waarde niet bepaald onbelangrijk dat deze waarde ook moet worden ge(her)financierd, vooral in de gevallen waarin wordt gekozen voor de verdeling van de reorganisatiewaarde in contanten. Hierbij kan ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’ worden begrensd door het bedrag dat een derde redelijkerwijs maximaal bereid is beschikbaar te stellen, of waarvoor die derde maximaal bereid is garant te staan, ter herfinanciering van het akkoord (de financieringswaarde). Dus ook wanneer die waarde lager is dan de reorganisatiewaarde. Een dergelijke situatie heeft zich laatstelijk voorgedaan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. P.C. van Prooijen RV CPVA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/18149

Verder in 2024 nr.2

 Betalen bij de poort

Een curator heeft een grote mate van vrijheid in het opstarten van een procedure. Zo ook voor wat betreft zijn inschatting aangaande slagingskansen van een procedure. Weliswaar is het de rechter-co...

 Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA trajecten

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand...

 Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken van cryptovaluta in de faillissementsboedel, mede vanuit een Europees perspectief

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en h...

 De TerugQijQ1

Interview met Willem-Jan van Andel Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Ond...

 Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen ...

 De taak van de curator en het behartigen van maatschappelijke belangen

In dit artikel staan de belangen van maatschappelijke aard centraal, waarmee een curator bij de uitoefening van zijn taak al dan niet rekening dient te houden. Alhoewel uit vaste jurisprudentie al ...

 Rechtspraakoverzicht januari tot en met maart 2024

Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2024; ECLI:NL:GHAMS:2024:41 X BV hield zich bezig met aardappelhandel, en Y CV met de teelt van aardappelen. Z heeft als bestuurder van X BV aardappelen besteld bij...