Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 2

Overzicht rechtspraak februari en maart 2021

mr. J. Wind

 

Rechtbank Den Haag 1 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:848

X is bij verstek op 22 december 2020 in staat van faillissement verklaard. Op 4 januari 2021 heeft X verzet ingesteld en op 8 januari 2021 heeft X een verzoek tot toelating tot de WSNP ingediend, op grond waarvan de behandeling van het verzet is aangehouden. Op 1 februari 2021 is het WSNP-verzoek gehonoreerd (zie: ECLI:NL:RBDHA:2021:845 ).

Het verzet is vervolgens pro forma op 1 februari 2021 behandeld, in welk vonnis de rechtbank overweegt dat een (natuurlijk) persoon niet gelijktijdig in staat van faillissement kan verkeren op hem/haar de WSNP van toepassing is verklaard.

De rechtbank vernietigt het uitgesproken faillissement.

 

Rechtbank Rotterdam 3 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:904

Ten aanzien van X wordt sinds 27 februari 2020 lijfsdwang (art. 577c Sv) toegepast, omdat hij een ontnemingsbedrag van ruim EUR 63...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16710

Verder in 2021 nr.2

 De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en ...

 De eerste kiemen van de WHOA-procedure

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure ...