Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 3

Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.2 Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rente is een rente die kan wijzigen. Maar op deze, op het eerste gezicht eenvoudige bevoegdheid van de kredietverstrekker om de rente te wijzigen, is een wereld aan wisselende (Europese) wet- en regelgeving en (Europese) jurisprudentie van toepassing. In dit artikel worden deze wet- en regelgeving en (Europese) jurisprudentie op een rij gezet.

Consumentenkrediet is krediet dat door financiële ondernemingen aan consumenten verstrekt wordt. Onder consumenten worden verstaan natuurlijke personen, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen.3 Consumentenkrediet is van alle tijden en kent verschillende varianten. Zo kenden de Romeinen al een leningenstelsel waarvoor een gemaximeerde rente gold4 en Shylock in Shakespeare’s Merchant of Venice

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vormen van consumentenkrediet

3. Varianten in variabele rente

4. Wettelijke bepalingen ten aanzien van rente bij consumentenkrediet door de tijd heen

4.1. De Nederlandse wetgeving ten aanzien van rente bij consumentenkrediet tot 2011

4.2. De Nederlandse wetgeving ten aanzien van rente bij consumentenkrediet vanaf 2011-2017

5. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen

5.1. Oneerlijkheidstoetsing

5.2. De Bijlage bij Richtlijn 93/13

5.3. Het transparantievereiste

5.4. Herziening en uitoefeningscontrole

6. Ontwikkelingen in de jurisprudentie

6.1. KiFiD uitspraken

6.2. Ambtshalve toetsing

7. Constateringen en overpeinzingen

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16020

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...

 De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit a...

 De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteu...

 Neveneffecten van de Wwft

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....

 Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...

 FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...

 Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rent...

 Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de b...