TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

prof. dr. O.P. van Vliet en mr. dr. J.H. Bennaars1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere grote thema's als de woningmarkt en het klimaat. Veel voorwerk voor herziening van de regulering van de arbeidsmarkt is al gedaan. Er is een 'Wetboek van werk' opgesteld, een voorstel tot een volledige herziening van de regels rondom werk, geschreven door de gelijknamige werkgroep.2 Begin 2020 verschenen het rapport 'In wat voor land willen wij werken' van de commissie Regulering van werk alsook het rapport 'Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.3 Beide rapporten zijn voorzien van een kabinetsreactie4 en er liggen 39 uitgewerkte beleidsvarianten op het terrein van Regulering van werk waarin voorstellen van de commissie Regulering van werk zijn uitgewerkt.5 Ten slotte heeft de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. O.P. van Vliet en mr. dr. J.H. Bennaars1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16780

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...