TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

prof. dr. A. Akkerman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'standaard', voltijdse arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, blijken ernstige risico's met zich mee te brengen voor de kwaliteit van banen, bijvoorbeeld omdat zij baan- en inkomensonzekerheid vergroten, en het investeren in training en opleiding in de weg staan. Daarnaast belemmeren veel atypische werkvormen de toegang tot arbeidsmarktregulering die juist is bedoeld om werkenden te beschermen, zoals ontslagbescherming, het minimumloon, cao's en sociale zekerheid.2

 

Op Europees niveau vormt de bedreiging voor de kwaliteit van banen door baanonzekerheid een van de belangrijkste drijfveren van de European Pillar of Social Rights (hierna EPSR).3 Met de EPSR wil de EU normen vaststellen voor sociale rechten op de Europese arbeidsmarkt.4 Eenzelfde ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De naleving en het claimen van gelijke rechten voor iedere werkende

3. De mondigheid van werkenden in Nederland

3.1. Het empirisch onderzoek

3.2. Het aankaarten van problemen op het werk

4. Gevoelens van onmacht op de werkvloer verklaard

4.1. Het kennen en begrijpen van rechten

4.1.1. Begrip van arbeidsrechten en het aankaarten van problemen op het werk

4.2. Vertrouwen in de eigen mondigheid

4.2.1. Vertrouwen in de eigen mondigheid en het aankaarten van problemen op het werk

5. Werkenden beter toerusten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. A. Akkerman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16784

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Borstlap, mondigheid, werkenden

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...