TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert en mr. W.W. Wijnbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen worden steeds scherper: tussen rijk en arm, oud en jong, hoog- en laagopgeleid, tussen werknemers met een vast arbeidscontract enerzijds en zij met een flexcontract of zzp'er anderzijds. De laatste twee genoemden zijn de eerste slachtoffers in een crisis. Zij verliezen als eersten hun baan resp. werk. Dat is nu ook weer niet zo verbazingwekkend. Flexibele contracten heten niet voor niets zo en zijn ook zo bedoeld, in elk geval door degene die arbeid vraagt (de werkgever/opdrachtgever). Achterliggend probleem is dat flexibele contracten niet altijd gebruikt worden voor flexibel werk en zzp'ers niet altijd 'echte' zelfstandigen zijn maar soms (bedoeld of onbedoeld) schijnzelfstandigen2 waardoor hun arbeidsbescherming en/of sociale zekerheid uitgehold worden. De politiek buigt zich al een aa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat vragen wij ons af?

2. De arbeidsgevarendriehoek

2.1. Het conceptueel model

2.2. De deelmarkten van de arbeidsmarkt

2.3. De economische markt, alliantie en economische hierarchie

3. Arbeidsrecht en de arbeidsgevarendriehoek

3.1. De arbeidsgevarendriehoek en het arbeidsrecht

3.2. Het onderscheid zelfstandige versus werknemer

3.3. De zelfstandige

3.4. De werknemer

3.5. Platformarbeid: verhouding platform – werker[35]

3.6. Vast versus flex

3.7. Flexibel heen en weer schuiven

3.8. Naar minder flexwerk en geen schijnzelfstandigen: onze visie op de voorstellen van de commissie Borstlap

4. Fiscaal en sociaal zekerheidsrecht in de arbeidsgevarendriehoek 

4.1. De arbeidsgevarendriehoek en het fiscale- en socialezekerheidsrecht

4.2. De fiscale zekerheid van de zelfstandige

4.3. De sociale zekerheid van de werknemer

4.4. De sociale voorziening voor zelfstandige en werknemer

4.5. Het dichten van de fiscale wig

4.6. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en werknemers

4.7. De fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie

5. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert en mr. W.W. Wijnbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16782

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...