TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 2

Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

prof. dr. P.T. de Beer2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid

Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),3 dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelijke en politieke discussie over de regulering van de arbeidsmarkt, die al jaren voortwoekert, een nieuwe impuls gegeven. Hoewel de meningen over de gewenste hervormingen van de wet- en regelgeving nog sterk uiteenlopen, is er inmiddels brede overeenstemming dat een ingrijpende hervorming nodig is. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de structurele aspecten van de arbeidsmarkt, zoals de verdeling van het werk over verschillende typen arbeidsrelaties. De discussie gaat over zaken als het ontslagrecht, de toegestane vormen van tijdelijke arbeidsrelaties, de afbakening tussen werknemers en zelfstandigen, de hoogte van het minimumloon en een eventuele minimumbeloning en een verplichte (arbeidsongeschiktheids)verzekering voor zelfstandigen. Dit zijn zonder twijfel be...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid

2. Waarom de automatische stabilisatoren tekortschieten

3. De nadelen van noodmaatregelen

4. Naar een structurele NOW[6]

5. En de zelfstandigen dan?

6. Tot besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. P.T. de Beer2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16785

Verder in 2021 nr.2

 Regulering van werk: hoe verder na het adviesjaar 2020?

  Terwijl de formatie zich voortsleept sinds de verkiezingen in maart 2021, is duidelijk dat 'het arbeidsmarktdossier' al lang hoog op de agenda staat van politiek Den Haag, naast andere ...

 SER-advies 2021: een geslaagde onvoldoende voor het Sociaal Akkoord arbeidsmarkt

Het einde van een academisch jaar (juni/juli) kenmerkt zich doorgaans door veel nakijkwerk van (herkansings)toetsen en scripties. Inmiddels is het goed gebruik bij vrijwel alle univers...

 Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendriehoek

De arbeidsmarkt is in beweging en houdt de gemoederen fors bezig. Dat er iets moet veranderen was al duidelijk, maar door de Covid-19 pandemie is dat nog duidelijker geworden. De scheidslijnen word...

 Scholing en activering op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw

Begin 2020 verschenen twee belangrijke rapporten over de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk van de commissie Regulering van werk (de commissie-Borstlap)[2] en van de Wetenschappelijke ...

 De toekomstbestendige werkende zal mondig moeten zijn

De toename van atypische vormen van werk en van het aantal mensen dat daarin werkzaam is, is een bron van zorg voor nationale en internationale beleidsmakers. Afwijkingen van de 'stand...

 Van noodmaatregelen naar crisisbestendig beleid1

1. De vergeten agenda van het conjunctuurbeleid Het advies van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als de Commissie Borstlap),[3] dat begin 2020 werd uitgebracht, heeft de maatschappelij...